torsjö live

Möjlighet att ge synpunkter på tätorternas utveckling

Invånare, företagare, föreningar med flera får nu möjlighet att lämna synpunkter inför arbetet med en ny översiktsplan för hela Hässleholms kommun. Under våren ska en digital karta bli tillgänglig på kommunens hemsida. Ett team från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ska också åka runt i kommunens tätorter för att titta på den fysiska miljön. Första anhalten är […]

Märkliga prioriteringar

INSÄNDARE. Hur prioriterar man i Hässleholms kommun? Man tänker lägga ca 50 miljoner kronor i markberedning på ett vattensjukt Björklunda. Man tänker byta ut 29 st P-automater till en kostnad av 800 000 kr. Det var väl inte länge sedan dessa anpassades för våra nya mynt? Är de redan uttjänta? Vi har en simhall i Sösdala, som […]

En stadsdel i harmoni

INSÄNDARE. Läreda – en stadsdel i harmonisk blandning av alla till en stad hörande verksamma delar, sysselsättning, kommunikation och boende. Det som nu sker med stadsdelen T 4 rymmer många dysfunktionella drag, manifesterat genom anläggande av Dollarstore. Den harmoni som byggts samman kring Almaån – skog, parker, landskapsdisposition, kommunikationsvägar till och ut ur området rubbas nu […]

Är det rimligt att straffa skolan?

INSÄNDARE. I ett inlägg den 31 01 19 skriver Frilagt om hur skolans sparuppdrag inte kunde klubbas. I olika former beskrevs sparförslaget som antingen normalt och kan hanteras från högersidan, eller som ett stort problem med akuta brister som följd från vänstersidan. Man kan naturligtvis ha åsikter om detta beroende på var man står den politiska […]