torsjö live vers2

Boverket hotar kommunen med vite

Boverket hotar kommunen med vite

Boverket hotar Hässleholms kommun med vite på 300 000 kronor för missade energideklarationer på tio byggnader, bland dem stadshuset och flera förskolor och skolor. Enligt kommunen har dock bara två byggnader missats; Hörja förskola och Frö och Freja förskola. Övriga byggnader är antingen redan besiktigade men inte redovisade, sådana som av olika skäl inte behöver energideklareras, eller inte ens byggnader. Kommunens personal har också haft svårt att hitta alla byggnader. Stadshusets två huskroppar ska båda vara deklarerade trots att bara en är redovisad.

Kommunen har missat att energideklarera Hörja förskola och Boverket hotar nu med vite. Foto: Berit Önell

I mars 2017 fick kommunen föreläggande från Boverket om att cirka 160 byggnader måste energideklareras senast den 18 februari 2018. Enligt lagen ska kommunen energideklarera en byggnad om den har en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten eller om byggnaden eller en del av den upplåts med nyttjanderätt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Projektledaren Bertil Lucchesi på tekniska förvaltningen berättar att det var svårt att hinna med och att Boverket medgav förlängd tid i flera omgångar, slutligen tills i september 2018.

– Vi har haft en hel del arbete med att reda ut vilka byggnader som funnits var samt sjukdomar som också sinkat oss, tyvärr, skriver han i ett mejl till Boverket den 9 mars 2018.

Nu har Boverket efter kontroll i sitt energideklarationsregister noterat att tio byggnader fortfarande inte finns med. Kommunen får nu 240 dagar på sig att redovisa deklarationerna, annars blir det vite.

Enligt tekniske chefen Mats Svensson fick tekniska förvaltningen vitesföreläggandet, som är daterat den 22 februari, fredagen den 8 mars. Samma dag diariefördes handlingen – på kommunledningskontoret. Den 11 mars begärde Frilagt ut den från diariet. En stund senare svarade verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson Boverket, men hos tekniska förvaltningen är handlingen fortfarande inte diarieförd.

– Vi beklagar om information avseende dessa ”byggnader” varit otydlig eller missats från vår sida, skriver Oscarsson i ett mejl till Boverket.

Han bifogar en bilaga med förklaringar för varje byggnad. Exempelvis är flera byggnader skärmtak eller vindfång till annan byggnad som deklarerats.

– Återstår gör Hörja 11:13 och Lektorn 25, vilka vi avser energideklarera omgående, skriver han.

Det gäller alltså de båda förskolorna. På tisdagsmorgonen meddelade tekniska förvaltningens fastighetschef Stefan Larsson Frilagt att energideklaration beställts på dessa fastigheter.

Enligt ett mejl från Bertil Lucchesi till Frilagt vid middagstid på tisdagen var Frö och Freja dock redan besiktigad 2018.

– Förmodligen har kommunikationen brustit mellan besiktningsmannen och Boverket (besiktningsman ska skicka protokollet direkt till Boverket), förklarar han.

Han meddelar att protokoll är inskickat till Boverket på tisdagen. Han berättar också att hela stadshuset besiktigades redan 2008, men att det var uppdelat i två byggnads-id och bara det ena kom med i protokollet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se