torsjö live

Bristande kontroll av Legionella i Läredaskolans duschar

Bristande kontroll av Legionella i Läredaskolans duschar

Miljökontoret kräver bättre rutiner för att förebygga Legionellabakterier i Läredaskolans duschar. Varmvattentemperaturer har inte redovisats och miljökontoret har inte informerats om vilka åtgärder som vidtagits sedan Legionella påvisades i en av idrottsanläggningens duschar 2017.

Det är inte bara kommunens simhallar som har drabbats av Legionella. Även på Läredaskolan har bakterien förekommit och även här har de förebyggande rutinerna visat sig brista.

Redan vid miljökontorets tillsynsbesök i november 2015 uppdagades bristerna. Dokumentation av varmvattentemperaturerna kunde då inte redovisas. I juni 2017 krävde miljökontoret därför att Legionellaprov skulle tas i Läredaskolans duschar. I september 2017 kom provsvar som visade att bakterien kunde påvisas, dock i låga halter. En månad senare visade mätningar att varmvattnet i herrarnas duschar hade en temperatur som låg under den kritiska gränsen på 50 grader.

Kommunens fastighetsägare tekniska förvaltningen beställde en ombyggnad av rörsystemet som var färdig i maj 2018. Tekniska förvaltningen redovisade att temperaturen var över 50 grader överallt. Men några dagar senare kom temperaturmätningar från en extern firma som visade mellan 49,5 och 51 grader och alltså inte var helt godkända.

– Miljökontoret har under ärendets gång vid upprepade tillfällen bett tekniska förvaltningen redovisa rutiner för temperaturmätningar, rutiner för att förebygga legionella samt rapport över vilka åtgärder som vidtagits i vattensystemet, skriver miljökontoret i sitt föreläggande.

Men något svar har inte kommit och därför skärper miljökontoret nu tonen.

Tekniska förvaltningen föreläggs att senast den 15 april på åtta punkter redovisa åtgärder i Läredaskolans idrottsanläggning. De gäller varmvattentemperaturen i samtliga duschar 2019, sammanställning över åtgärder som vidtagits i vattenledningssystemet för att förebygga tillväxt av Legionella, rutiner för regelbundna mätningar och kontroller av varmvattentemperaturer, redovisning av hur hetvattenspolningar utförs, rutin för vilka åtgärder som ska vidtas vid temperaturavvikelser, rutin för genomspolning av vattensystemet efter perioder då anläggningen inte använts under en period, organisatorisk ansvarsfördelning för dessa mätningar och rutiner samt nya Legionellaprover i alla duschar.

Legionellabakterier kan bland annat orsaka legionärssjuka som är en allvarlig lunginflammation. Risken för tillväxt minskas genom att vattentemperaturen hålls på minst 60 grader i varmvattenberedare och minst 50 grader vid tappställe, enligt Boverkets byggregler.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se