torsjö live

Många företag vill rekrytera personal på kommunens jobbmässa

Hela 35 utställare är bokade till jobb- och utbildningsmässan What Works på Norra Station i Hässleholm imorgon, den 19 mars. Därmed är det fullbokat och dessutom finns en väntelista. De flesta medverkande är företag med rekryteringsbehov, men också utbildningsverksamheter är på plats. Bland företagen finns bland andra Ica Maxi, Backer, Bergendahls, Ballingslöv, Stoby och Skånetrafiken. […]

Förlossning, värkarbete och demokrati…

INSÄNDARE. Vad är Platons yttersta syfte när han låter levandegöra Sokrates och andra i deras ”samtal” i det centrala verket Staten utgörande grunden för det vi idag kallar våra västerländska demokratier. Det finns i detta sammanhang goda skäl att här också kort knyta an till en mer sentida filosof Bertrand Russel. Russel låter oss ana närvaron […]

Mörk bild bekräftas

INSÄNDARE. Noterar att Anders Edvall (C) gör en grej av frågan om P-skiva och slår sig för bröstet när han talar om initiativärende i Tekniska Nämnden. I KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) 13 mars fanns ett förslag att avskriva ett antal motioner från vidare behandling. Dessa var inlämnade av ledamöter som inte finns kvar i kommunfullmäktige. Detta användes […]

Ny byggnivå vid Finjasjön tas upp igen – men pausat bygglov ska beslutas efter gamla regler

En fastighetsägare vid Finjasjöns östra strand fick besked om att kommunen inte skulle besluta om bygglov för en tillbyggnad förrän detaljplanen ändrats. Enligt ändringsförslaget krävs översvämningssäker nivå på färdigt golv även i tillbyggnader, vilket i det aktuella fallet skulle innebära cirka 85 centimeters höjdskillnad. Kommunen får dock inte pausa beslutet i mer än två år, […]

Stefan Larsson slutar som fastighetschef

Stefan Larsson lämnar sin tjänst som fastighetschef i Hässleholms kommun den 1 april. – Tjänsten har visat sig vara svår att kombinera med uppdraget som förtroendevald, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Stefan Larsson har ett års betald uppsägningstid och får dessutom ett avgångsvederlag på ett år, sammanlagt 1,5 miljon kronor. Vid årsskiftet slogs kultur- och […]