torsjö live vers2

Stefan Larsson slutar som fastighetschef

Stefan Larsson slutar som fastighetschef

Stefan Larsson lämnar sin tjänst som fastighetschef i Hässleholms kommun den 1 april.

– Tjänsten har visat sig vara svår att kombinera med uppdraget som förtroendevald, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Stefan Larsson har ett års betald uppsägningstid och får dessutom ett avgångsvederlag på ett år, sammanlagt 1,5 miljon kronor.

Stefan Larsson tvingas sluta som fastighetschef. Kommunen anser inte längre att det går att kombinera tjänsten med att vara ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Urban Önell

Vid årsskiftet slogs kultur- och fritidsförvaltningarna samman och Stefan Larssons tidigare tjänst som fritidschef försvann. Han hade då under ett och ett halvt år varit tjänstledig från den på grund av sitt politiska uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämnden för Moderaterna. Hans tillfälliga tjänst som utredningssekreterare på kommunledningskontoret avslutades också vid årsskiftet och därefter diskuterades ett avgångsvederlag. Men han ville hellre fortsätta arbeta. Uppdraget som fastighetschef var utannonserat och han erbjöds istället det.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Kritiken lät inte vänta på sig. De rödgrönas företrädare uttryckte oro för dubbla stolar, bland annat eftersom barn- och utbildningsnämnden ansvarar för ett stort antal fastigheter.

– Kommunen bedömde att hans långa erfarenhet och breda kompetens skulle kunna komma till stor nytta i verksamheten. Det har dock redan visat sig att det finns tillfällen när rollen som fastighetschef blir svår att kombinera med Stefan Larssons politiska uppdrag i Hässleholms kommun, heter det i pressmeddelandet.

Kommunen och Stefan Larsson har nu kommit överens om att hans anställning ska avslutas. Från och med den 1 april arbetar han halvtid med andra uppgifter vid tekniska förvaltningen under uppsägningstiden, till och med den 31 mars 2020. Uppsägningslönen är dock på heltid. Därutöver betalar kommunen alltså ut ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner, totalt 1 495 200 kronor.

Stefan Larsson får därmed de villkor som gäller för förvaltningschefer, det vill säga lön under uppsägningstiden plus ett avgångsvederlag på tolv månadslöner.

– Stefan Larsson är väl skickad för uppgiften som fastighetschef. Men eftersom parterna är eniga om att uppdraget som ordförande i barn-och utbildningsnämnden är svårt att förena med chefsuppdraget ser jag positivt på att man kan lösa frågan på det sätt som vi nu har kommit överens om, säger Robin Gustavsson (KD), ordförande i personalutskottet, i pressmeddelandet.

– De senaste månaderna har alla parter, såväl politiker som förvaltningschefen på tekniska förvaltningen och Stefan själv, verkligen försökt hitta en väg fram. Men nu har vi ändå landat i att den här överenskommelsen blir bästa lösningen, säger personalchef Marie Söderqvist.

Stefan Larsson själv kommenterar att hans första alternativ hela tiden varit att fortsätta arbeta i kommunen.

– Jag hade inte några som helst planer på att dra mig tillbaka i förtid, men nu blir det som det blir. Jag får då möjlighet att ägna mig mer åt politiken i Hässleholm. Även om jag inte tänkt sluta i kommunen i april 2020 så får jag acceptera situationen, säger Stefan Larsson enligt pressmeddelandet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se