torsjö live vers2

Dyrt med p-skiva enligt kommunen

Dyrt med p-skiva enligt kommunen

Att övergå från parkeringsautomater till p-skiva skulle kosta cirka 700 000 kronor, enligt kommunens beräkningar. Dessutom skulle intäkter på fem miljoner kronor i parkeringsavgifter utebli.

– Jag har inget emot p-skiva, men jag får ta ansvar för kommunens ekonomi, säger Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden.

Tekniska nämndens nye ordförande Torsten Nilsson (M) säger nej till p-skiva av ekonomiska skäl. Foto: Exakta Creative

Alternativet p-skiva har inte funnits med i underlaget inför tekniska nämndens och dess arbetsutskotts beslut i frågan. Det som diskuterats har varit olika varianter av uppgradering av automaterna där det mest ekonomiska bedömts vara en digital uppgradering utan att byta ut hela automaterna. Kostnaden beräknas till cirka 800 000 kronor. Dessutom sparas cirka 200 000 kronor in på biljettpapper, värdetransporter och personal som tömmer myntautomater, kostnader som blir kvar vid byte till nya automater med bibehållen myntfunktion.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Torsten Nilsson förklarar att det främst är av ekonomiska skäl som den tidigare majoritetens beslut om myntautomater från december rivits upp.

– Vi har gjort en samlad bedömning, säger Torsten Nilsson, men vill inte närmare precisera argumenten.

Han hoppas dock att underhållsbehoven ska bli mindre för de digitala automaterna och berättar att bara sju procent av parkeringsavgifterna numera betalas med mynt och att trenden är sjunkande.

– Jag tycker, men där kan jag inte tala för hela nämnden, att vi måste ta teknikskiftet nu, säger han.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt i förra veckan i oenighet att föreslå de digitala automaterna, det trots kommunala pensionärsrådets invändningar och trots att ärendet bordlagts just för att pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet skulle hinna yttra sig. Tillgänglighetsrådets yttrande hade inte kommit in före sammanträdet.

– Vi har gjort en samlad bedömning, säger Torsten Nilsson igen.

Men varför bordlade ni ärendet om ni inte lyssnar på argumenten från pensionärsrådet?

– De har fått chans att yttra sig före beslutet. Vi har lyssnat på dem och andra som tycker saker, men vi har gjort en samlad bedömning, säger Torsten Nilsson.

Enligt Stefan Alvedal, avdelningschef för gator och trafik, innefattar de 700 000 kronor som införande av p-skivor skulle kosta nya skyltar, personalens arbetsinsats och nya lokala trafikföreskrifter. Kostnad för själva p-skivorna tillkommer. Stefan Alvedal säger också att intäkter från parkeringsavgifter uppgick till 4,9 miljoner kronor i bokslutet för 2018.

De rödgröna är fortsatt för bevarande av myntautomater. Centerpartiet har aviserat att ett initiativärende om p-skiva alternativt myntautomater kommer att läggas fram vid tekniska nämndens sammanträde den 28 mars då frågan är tänkt att avgöras.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se