torsjö live

Självklart ska det skjutas på en skyttebana

Självklart ska det skjutas på en skyttebana

INSÄNDARE. Mårten Nobin anklagar mig (NSk 19 mars) för att lägga ut dimridåer om jaktskyttebanan. Nej bäste Mårten, det är tvärtom så att det är du som undandrar läsarna att det är du som är jävig i frågan. Du bor nämligen själv på Jägarevägen (!!!) i Stoby och du känner dig personligen störd. Det är väsentlig information som du borde ha redovisat. När du bosatte dig där visste du om att jaktskytteanläggningen fanns på Läreda industriområde. Ansåg du detta störande så borde du ha valt bostad på annan plats i staden.

Så till saken. Hässleholms kommun har detaljplanlagt, byggt och, med skattepengar, finansierat jaktskytteanläggningen. I dagens penningvärde rör det sig om ca 100 miljoner kronor. När anläggningen byggdes gällde riktvärdet 70 dBA för buller i förhållande till bostäder. Att sedan miljönämnden i samma kommun inte accepterat att skytteanläggningen används utan anbefaller skjutförbud på hagelbanorna är minst sagt uppseendeväckande. Uppdrag granskning skulle lätt kunna tilldela Hässleholms kommun en ”dumstrut” för mindre.

Det är hög tid att rätta till denna tokighet (skjutförbudet) som de rödgröna drev igenom i december 2018 två veckor innan de förlorade ”makten” i miljönämnden. Folkets väl hoppas nu att vi, tillsammans med andra ansvarskännande partier, ska kunna häva skjutförbudet så att de mer än 600 aktiva skyttarna åter kan få träna som avsett på den påkostade och moderna skytteanläggningen. En anläggning som var, och är, tänkt att sätta Hässleholm på kartan på ett positivt sätt som skyttekommun. Självklart måste man då acceptera att det, som planerat, skjuts på anläggningen.

 

Björn Widmark

Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se