Gruppen-3a-328x120

Den nya nämnden visade vad den står för

Den nya nämnden visade vad den står för

INSÄNDARE. I dag visade den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden vad den står för.

I uppdraget att agera som miljönämnd ingår att följa svensk lagstiftning i form av miljöbalken och den ska tillämpas så att människors hälsa skyddas mot skador eller annan påverkan.

Men idag fattade denna nämnd beslut om att häva den tidigare miljönämndens beslut 2018-12-18, som innebar att skjutningarna med hagel på jaktskyttebanan stoppades och det övriga skyttet begränsades i tid. Beslutet i december togs på grund av långt överskridna värden för buller och skulle gälla tills åtgärder för att begränsa dessa var utförda. Allt för att skydda människors hälsa!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ändringen innebär bland annat att man nu kan skjuta måndag- torsdag 09.00 – 21.00 och lördagar 09.00-17.00 under huvuddelen av året, samt söndagar 09.00 -17.00 under två månaders tid. En avsevärd utökning av skjuttider!

Dessutom ändrades i dag det av den tidigare Miljönämndens fastställda bullervillkor, som bygger på Naturvårdsverkets riktvärden, från 65 dBI till 70 dBI. Detta efter ett tilläggsyrkande från ordförande Kenny Hansson(M). För den oinvigde kan nämnas att redan vid en ökning på 3 dB innebär det att den upplevda ljudökningen motsvarar en fördubbling!

Vi i den rödgröna oppositionen är nu mycket oroliga för att detta beslut kommer att få kännbara verkningar även på kommande bygglov inom området och vi ser även att den snart färdigbyggda förskolan på Ljungdala kan komma att äventyras då gränsvärdena när det gäller buller är 65 dB. Och dessa kommer att överskridas.

Vi i den rödgröna oppositionen gjorde allt vad som stod i vår makt för att förhindra dessa beslut. Och vi beklagar djupt att vi inte lyckades. Vad som händer nu är upp till Er invånare som berörs…

Camilla Lindoff (S)
Jonas Andersson (S)
Ann Olausson (S)
Leif Nilsson (S)
Lars Olsson (C)
Hans-Göran Hansson (MP)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se