torsjö live

Miljöchefen får inte besluta om endurobanan

Miljöchefen får inte besluta om endurobanan

En ny ansökan om dispens för endurokörningen på Hovdala behandlas nu. Foto: Urban Önell

Miljöchef Sven-Inge Svensson får inte besluta om en ny ansökan om dispens för endurobanan på Hovdala. Det ska istället miljö- och stadsbyggnadsnämnden göra.

Miljöchef Sven-Inge Svensson får inte besluta om endurobanan på Hovdala. Foto: Berit Önell

Enduroklubben FMCK har dispens för banan på Hovdala, som aldrig haft något tillstånd, fram till den 30 juni i år. Förra sommaren avslog Sven-Inge Svensson på delegation från miljönämnden en ansökan om förlängning av dispensen, vilket han fick kritik för av Kenny Hansson (M), då ordförande i byggnadsnämnden, nu i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Nu har FMCK åter ansökt om dispens. Klubben vädjar om mer tid för att hinna hitta en annan placering av banan. Att flytta verksamheten kräver minst tolv månaders förberedelser. Helst vill FMCK dock vara kvar på Hovdala även i fortsättningen. Ansökan gäller till den 30 juni 2021, med hänsyn till två stora tävlingar, USM i år och SM nästa år.

Sven-Inge Svensson har tidigare sagt nej till fortsatt endurokörning på Hovdala bland annat på grund av att Hovdala pekats ut som bullerfritt område och riksintresse för friluftsliv, att en ny sällsynt fladdermusart upptäckts och att länsstyrelsen avslagit FMCK:s överklagande av ett tidigare nej till dispens. Dessutom tackade FMCK förra sommaren nej till ett förslag på ny placering av banan i Torsjö, inte för att det var olämpligt utan för att föreningen hellre stannar på Hovdala och att de dåvarande kommunalråden öppnat för det.

Vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde på onsdagen lämnade SD ett initiativärende om att ge FMCK dispens för fortsatt verksamhet på Hovdala. Nämnden beslöt att återremittera det för sambehandling med FMCK:s ansökan som nu är på remiss hos länsstyrelsen. Målsättningen är att nämnden ska kunna behandla ärendet i april.

Sven-Inge Svensson är nu mer försiktig med att uttala sig.

– Ansökan är skickad på remiss till länsstyrelsen och internt till kommunekologen. Jag vill inte föregripa mina medarbetares beredning med något ställningstagande i detta läget, meddelar han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se