torsjö live vers2

Jaktskyttebanans restriktioner upphävda

Jaktskyttebanans restriktioner upphävda

Miljönämndens tidigare begränsningar av skjuttider och bullernivåer på jaktskyttebanan i Röinge upphävs. Det blev resultatet av de något dramatiska vändningarna i frågan på onsdagens sammanträde i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Den infekterade frågan har orsakat strid under många år. Sedan 2010 har 31 närboende lämnat in klagomål på bullernivåerna. Flera bullerutredningar har gjorts och miljönämnden beslöt 2014 om begränsningar i skjuttiderna. Hässleholmsortens Jaktskytteklubb har protesterat och bland annat hävdat att kommunen har ansvaret för situationen eftersom den bekostat bygget av banan och för att hålla nere kostnaderna medvetet valt att inte följa anvisningar för utformningen av bullervallarna. Dessutom har klubben krävt att de något generösare bullernivåer som gällde när banan byggdes ska tillämpas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Björn Widmark (FV) var jävig i frågan om jaktskyttebanan.

Björn Widmark (FV) hade nu lämnat in ett initiativärende om att upphäva det skjutförbud på hagelbanorna som miljönämnden beslöt om i december 2018 samt att Naturvårdsverkets tidigare nivå för buller ska tillämpas.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt efter sluten votering att Björn Widmark var jävig eftersom han sitter i jaktskytteklubbens styrelse.

– Jag har inte agerat i egenintresse, säger Björn Widmark.

Enligt ordförande Kenny Hansson (M) borde Widmark själv anmält jäv på grund av sitt styrelseuppdrag. Voteringen slutade 8-2.

Kenny Hansson yrkade att initiativärendet skulle avslås eftersom han ansåg att det var felformulerat, men instämde i sak. Han föreslog att skjutförbudet skulle hävas och de tidigare bullernivåerna på 65-70 decibel istället för det nya strikt 65 decibel skulle fastställas för jaktskyttebanan. Men det stötte på patrull eftersom jaktskytteklubben överklagat miljönämndens beslut och länsstyrelsen ännu inte fattat beslut. Enligt kommunjurist Magnus Gjerstad kunde beslutet därför inte rivas upp.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens
ordförande Kenny Hansson (M) höll med Widmark i sak. Foto: Lotta Persson

Frågan var inte färdigbehandlad när det var dags för lunch. Under lunchpausen drog jaktskytteklubben tillbaka överklagandet och fick länsstyrelsen att mejla besked om det till Kenny Hansson. Efter votering som slutade 7-4 kunde nämnden besluta enligt Kenny Hanssons förslag med omedelbar justering. Därmed gäller nu enbart de begränsningar av skjuttiderna som infördes 2014. Ledamöterna från S och C reserverade sig.

Kenny Hansson förklarade också för nämnden att han ville ta tillbaka sina tidigare hårda uttalanden i frågan då han bland annat anklagat miljöförvaltningen för att driva en personlig vendetta mot jaktskytteklubben. Ett uttalande som fackförbundet Juseks företrädare ansåg kränkande och därför påtalade till kommundirektör Bengt-Arne Persson.

– Jag har nu tittat igenom hela ärendet och tycker att miljöförvaltningens bedömningar under de 22 år som ärendet pågått varit korrekta, men att det var ett felaktigt beslut i detaljplanen 1997 då det skrevs in att bullernivåerna inte bör överstiga 65 decibel, trots att det som då gällde var 65-70 decibel, förklarar Kenny Hansson.

Miljöchef Sven-Inge Svensson räknar med överklaganden från de boende. Foto: Berit Önell

Miljöchef Sven-Inge Svensson förklarar att han gärna hade sett ett avgörande av länsstyrelsen i frågan om jaktskyttebanan eftersom det finns motstående intressen.

– Jag anser att miljönämnden i december 2018 på ett omdömesgillt sätt vägde dessa mot varandra. Det beslutet gillades inte av jaktskytteklubben, detta beslut lär inte gillas av dem som upplever störning, skriver han i ett sms till Frilagt.

Han räknar med att beslutet kommer att bli överklagat.

– Sedan finns det ytterligare en dimension i detta och det handlar om framtida byggnadsplaner som kanske inte kan genomföras med anledning av bullerutbredningen från skytteanläggningen, om inte bullerreducerande åtgärder vidtas, skriver han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se