Gruppen-3a-328x120

En kombination som väcker frågor

En kombination som väcker frågor

INSÄNDARE. Att arbeta som politiker är ett förtroendeuppdrag. Kommunens förtroendevalda är valda att med förnuft och stort ansvar hantera frågor som är av stor betydelse för kommunens invånare. Våra insatser bedöms av invånarnas skarpa blick, ibland rättvist, ibland inte. Vår strävan är att Liberalernas företrädare alltid ska tåla denna granskning. Våra förtroendevalda ska alltid arbeta för kommunens bästa och egennyttan ska aldrig sättas i ett främre rum.

Därför är det med besvikelse vi ser konsekvenserna av vad som händer när man blandar de olika rollerna hög tjänsteman och hög post som förtroendevald. Det är rimligt att kommunens chefer har villkor som gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Vi vill ha kvalificerade och kompetenta chefer och vi konkurrerar om dessa med andra i vår närhet. Det är rimligt att Stefan Larsson förhandlar så att det gynnar honom, vilket han har gjort vid flera tillfällen. För att möjliggöra Stefan Larssons  politiska karriär har ett antal nödlösningar skapats och det är svårt att se att någon annan än M och Stefan Larsson haft nytta av arrangemanget. Det som blir problematiskt är att kombinera ett chefskap med ett av kommunens större förtroendeuppdrag. Det väcker frågor om lojalitet och jäv. I tider av svåra neddragningar så blir dessa intressen motstridiga och det blir svårt med trovärdigheten. Liberalerna har hittills bara uttalat oss internt om detta förhållande men vi vill nu göra det tydligt att vi inte står bakom eller stödjer denna typ av arrangemang.

Styrelsen för Liberalerna i Hässleholm

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se