torsjö live

P-automat kontra p-skiva

P-automat kontra p-skiva

INSÄNDARE. Torsten Nilsson (M) ordförande i Tekniska nämnden uttalar sig olika i olika medier.

I Frilagt den 19/3 2019 skriver han att: ”Alternativ p-skiva har inte funnits med i underlaget inför tekniska nämndens och dess arbetsutskotts beslut i frågan”. Ändå säger Torsten Nilsson (TN) att det blir dyrt med P-skiva och att: ”jag får ta ansvar för kommunens ekonomi”. Hur kan man uttala sig om kostnader när man ej haft med alla alternativ i underlaget?

I Norra Skåne den 15/3 skriver TN ”P-automaterna i Hässleholm är slut och måste bytas ut. Det är alla överens om”… ”Här finns det i dag tre alternativ. P-automat med mynt, utan mynt eller p-skiva för gratis parkering”.

 Vad gäller?  Har man jämfört alternativen eller ej? TN säger att de har gjort en samlad bedömning men vill inte precisera argumenten.

Nya p-automater blir enligt kommunens egna uppgifter dyrare än att skylta om för P-skiva. Framtidskostnader för tillsyn, underhåll samt utbyte av uttjänta p-automater kommer därtill att generera kostnader till skillnad från P-skiva.

Kommunens parkeringsverksamhet är till för att styra upp ett hållbart parkeringssystem i staden och inte för att göra vinst på. Intäkterna på fem miljoner kronor som TN säger att kommunen förlorar är inte en vinst på fem miljoner kronor utan det finns utgifter också vilka inte har redovisats.

Som vanligt tycks de styrande ta beslut på lösa boliner.

 

Ulrika Widmark

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se