torsjö live vers2

Spelreglerna är nu tydliga

Spelreglerna är nu tydliga

INSÄNDARE. Frågan om jaktskyttebanan har varit i strålkastarljuset många gånger, inte minst nu sedan miljönämnden tog beslutet att inskränka i föreningens skjuttider och i användningen av en del av de banor som finns på området. I miljö- och stadsbyggnadsnämnden fanns en majoritet för att återgå till de gamla skjuttiderna och användningen av skjutbanorna som redan blivit prövat av miljönämnden 2014. En ytterligare inskränkning av nyttjandet som miljönämndens beslut från december 2018 anses vara obefogat.

Vad som ska gälla har diskuterats fram och tillbaka. Från de gamla besluten från 1997 är otydliga då beslutet både hänvisar till Naturvårdsverkets allmänna råd om att bullret inte får överskrida 65-70 dBI men även dåvarande miljönämndens tolkning om att det inte ”bör överskrida 65 dBI”. I beslutet från 2014, och beslutet december 2018, hänvisas det till Naturvårdsverkets allmänna råd (2005:14) som även detta råd hänvisar till ett intervall om 65-70 dBI. Trots att man i beslutsunderlagen i dåvarande miljönämnden har hänvisat till Naturvårdsverkets allmänna råd som skäl till beslut har nämnden valt att lägga sig i det nedre spannet av intervallet. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog i onsdags ställning i frågan för att försöka reda ut otydligheten. Den nya nämnden valde att fastställa intervallet om 65-70 dBI enligt de allmänna råden, vilket innebär att spelreglerna nu är lika för alla inblandade parter.

Vi vill här vara tydliga med att genom dessa förtydligade spelregler så måste reglerna följas. 70 dBI får inte överskridas utan det är nu upp till Jaktskytteklubben och Hässleholms kommun (genom tekniska förvaltningen) att genomföra åtgärder. Startpunkten bör vara att nya mätningar görs så att banorna kan hålla sig inom detta intervall som har funnits sedan banorna byggdes.

Kenny Hansson (M)
Ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Zidon Kristensson (KD)
Ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Erik Åberg Linnér (M)
Ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Sievert Aronsson (L)
Ersättare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Bengt Troedsson (M)
Ersättare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se