Gruppen-3a-328x120

Medborgarpartiet påverkar utan mandat i fullmäktige

Medborgarpartiet påverkar utan mandat i fullmäktige

Medborgarpartiet ger inte upp, från vänster styrelsemedlemmarna Kjell Mathiasson, Leif Sångberg, Peter Alf, Evert Storm, Rosita Forsberg och Kjell-Gunnar Kristensson. Några i styrelsen är inte med på bilden; Madeleine Rask, Hans Rask och Sonje Björk. Foto: Berit Önell

Medborgarpartiet i Hässleholm lyckades inte få tillräckligt många röster i valet för att ta sig in i kommunfullmäktige. Men partiet, startat på grund av vad som beskrivs som politikernas ohörsamhet inför engagemanget för att bevara musikpaviljongen i Officersparken på T4-området, lever vidare.

– Det har inte dött ut. Tvärtom är vi mer taggade än någonsin och anledningen ser vi varje dag i tidningen, säger Evert Storm som vid årsmötet nyligen valdes till ordförande och partiledare för ytterligare ett år.

Skrivelser och insändare är de arbetsmetoder de nu satsar på.

Partiet fortsätter att ha möten på Kafé Verum och har på onsdagen bjudit in till presskonferens. De sex personerna kring bordet, som alla är medlemmar i styrelsen, berättar vad de vill åstadkomma.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi vill på alla vis påverka, säger Evert Storm och nämner mötet i förra veckan om parkeringssituationen i Hässleholms centrum som exempel.

Det ledde till en skrivelse till kommunen om att införa p-skiva för gratis parkering istället för ett lägga stora pengar på utbyte av parkeringsautomater som inte kan ta emot mynt.

– Vi har fått ett väldigt gehör för detta, säger Evert Storm.

En annan aktuell fråga är Magnarpskolonin. Efter presskonferensen ska gruppen lämna in en skrivelse på stadshuset med vädjan om att bevara gården.

– De har lagt ut Magnarp till försäljning, det skulle de inte göra innan beslut är fattat, säger Peter Alf.

De förklarar att de värnar om centrumhandeln, landsbygdsskolorna och kommunikationerna och de vänder sig emot slöseri med skattemedel och bristfällig eller vilseledande information till medborgarna. Exempelvis accepterar de inte uppgiften att det skulle kosta 700 000 kronor att skylta om för att kunna införa p-skiva, inte heller att p-avgifterna måste behållas för att de ger kommunen intäkter på fem miljoner kronor per år.

– Kommunen får ta in avgifter från medborgarna för att täcka kostnader för parkeringen, men inte för att driva annan verksamhet, säger Peter Alf.

De nämner flera städer som har p-skiva och där det fungerar utmärkt.

– I Laholm som jag har erfarenhet av är det alltid folk i rörelse i centrum och det är inte svårt att hitta parkering, säger Kjell-Gunnar Kristensson.

Han påpekar att ett levande centrum i Hässleholm är beroende av att även den majoritet av kommuninvånarna som bor i kransorterna måste kunna ta sig dit på ett enkelt sätt. Därför gillar de inte att centrum ”stängts igen” för biltrafik.

En annan viktig fråga för styrelsemedlemmarna är att medborgarna ska få tillträde till de kommunala bolagens årsstämmor. Några av dem var för ett år sedan med och lyfte upp frågan genom att komma till stadshuset och be att få delta i Hässlehems årsstämma, ett önskemål som dock bryskt avvisades.

– Nu har det nog tigits ihjäl, säger Peter Alf.

Evert befarar att det är likadant med beslutet om en bevarandeplan för kulturhistoriska byggnader, också det aktuellt för ett år sedan i samband med att en av villorna vid Hembygdsparken skulle rivas.

De församlade är bekymrade över besparingarna i skolan, inte minst kulturskolan. Samtidigt reagerar de på att tekniska nämnden inte verkar ha grepp om ekonomin, något som nu också lett till kritik från revisorerna. Peter Alf tycker inte att nämnden ska få ansvarsfrihet.

De hoppas komma igen och få något mandat i kommunfullmäktige vid nästa val. Tills dess fortsätter de att på andra sätt försöka påverka ”galenskaperna” i kommunen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se