logga-ligg-tjock

Kommunen överklagar fiberdomen

Kommunen överklagar fiberdomen

Kommunen överklagar domen om fibergrävningen. Foto: Berit Önell

Domen som förbjuder Hässleholms kommun att neka privata företag grävtillstånd för fiberetablering ska överklagas. Det beslöt kommunstyrelsen efter en lång debatt och votering på onsdagen. M och FV röstade emot, men förlorade voteringen med röstsiffrorna 3-9. L avstod från att delta i beslutet.

SD:s kommunalråd Hanna Nilsson säger att hon först var emot ett överklagande, men att hon och hennes partigrupp valde att lyssna på juristerna.

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

Kommunjurist Magnus Gjerstad hade rekommenderat ett överklagande, liksom SKL:s jurister och de externa jurister som kommunen anlitat under rättsprocessen. De hävdar främst att kommunen annars skulle avhända sig rätten att bestämma över sin egen mark och i praktiken tvingas teckna avtal med alla som vill och på de villkor som de sökande vill ha. Det beror på domens formulering om förbud även för ”förfaranden som till sin effekt har samma verkan” som ett nekande. Eftersom domen inte reglerar ersättningsfrågan skulle det enligt juristerna därmed till och med bli svårt att säga nej till en för låg ersättningsnivå, vilket skulle innebära att kommunen riskerar vite på 25 miljoner kronor.

Hanna Nilsson förklarar att hon inte anser sig tillräckligt kunnig i frågan. Därför litar hon på juristernas rekommendation.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Berit Önell

– Jag vet inte riktigt vad konsekvenserna kan bli om vi inte överklagar. Många blandar ihop frågan om överklagande och vad vi egentligen tycker om saken. Jag tycker att kommunen gjort fel och vill att vi i framtiden tillåter företag som vill etablera sig att få markavtal. Men de ska inte kunna tvinga till sig avtal, säger hon.

Hon menar att domen är för hård om den, som juristerna säger, innebär att kommunen inte har någon möjlighet att neka grävtillstånd.

-Samtidigt är jag så kritisk till att vi ska behöva ta ansvar för vad andra gjort fel. Det är uppåt väggarna att det blivit så här, säger hon.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S), som hela tiden betonat kommunens ansvar för att kommuninvånarna ska få fiber och lutat åt ett överklagande, säger att hon tycker att frågan borde ha behandlats i den parlamentariska gruppen eftersom det fanns så mycket information att ta ställning till.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

M och FV reserverade sig mot beslutet. FV:s Daniel Talmid lämnade en protokollsanteckning där han påminde om att hans parti ensamt var emot fiberutbyggnad i kommunal regi redan vid det ursprungliga beslutet i maj 2015. FV menar att fiberutbyggnad ligger utanför det kommunala ansvars- och kompetensområdet och ska skötas av privat entreprenörer.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-03-26 Rekommenderar att fiberdom överklagas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se