Gruppen-3a-328x120

Rekommenderar att fiberdom överklagas

Rekommenderar att fiberdom överklagas

Juristerna rekommenderar att kommunen ska överklaga patent- och marknadsdomstolens dom, annars befarar de att avtal om grävtillstånd för fiber måste tecknas med alla som vill och i princip på de sökandes villkor. Foto: Berit Önell

Juristerna anser att kommunen bör överklaga patent- och marknadsdomstolens dom där Hässleholms kommun förbjuds att neka privata aktörer grävtillstånd för fiberetablering. I en tjänsteskrivelse inför kommunstyrelsens sammanträde imorgon förklarar kommunjurist Magnus Gjerstad att kommunen annars avhänder sig rätten att bestämma över sin egen mark. Både de jurister som företrätt kommunen i ärendet mot Konkurrensverket och SKL:s jurist har yttrat sig skriftligt.

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder i sin dom den 8 mars vid vite på 25 miljoner kronor kommunen att neka upplåtelse av mark till företag som vill bygga fibernät. Förbudet gäller också ”förfaranden som till sin effekt har samma verkan”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Juristerna befarar att domen, om den står sig, leder till att kommunen för att inte riskera vite måste teckna avtal med alla som vill och i princip på de villkor som de sökande vill ha.

Domen säger ingenting om hur ersättningsfrågan i ett markavtal ska regleras. Enligt juristerna innebär det att kommunen inte kan säga nej till en för låg ersättningsnivå.

– Motparten kan då hävda att kommunen tillämpar ett förfarande som till sin effekt har samma verkan som att neka upplåtelse av mark och därmed riskeras vite om 25 miljoner kronor, förklarar Magnus Gjerstad i tjänsteskrivelsen.

Juristerna anser dessutom att domen har stora brister och kan få stora konsekvenser för andra kommuner.

Nackdelen med att överklaga är att kommunen riskerar ytterligare rättegångskostnader, enligt Magnus Gjerstad 1 – 1,5 miljoner kronor. Om kommunen vinner målet ersätts dock samtliga rättegångskostnader. Kostnadsräkningen som kommunens ombud lämnade in till patent- och marknadsdomstolen löd på 3 262 706 kronor plus moms.

För att få ärendet prövat i den högre instansen, patent- och marknadsöverdomstolen, krävs prövningstillstånd.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-09-11 Riskerar 25 miljoner i vite för begränsning av konkurrens vid fibergrävning

2019-01-17 Rättegång i sex dagar om kommunens fiber

2019-01-23 2,5 miljoner i advokatkostnad innan rättegång om fiber startade

2019-03-08 Kommunen förlorade fiberstriden mot Konkurrensverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se