torsjö live

Ett förslag på utökning av parkeringsplatser

Ett förslag på utökning av parkeringsplatser

INSÄNDARE. På tomt Garvaren 14 finns i dag en grusparkering, den upptar endast en del av tomten, här låg tidigare en cykelverkstad vars byggnader finns kvar. Tomten är centralt belägen vid korsningen Magasinsgatan – Drottninggatan, nära den uppsnyggade gångtunnelns västra uppfart.

Byggnaderna, som troligtvis är helt outnyttjade, är delvis förfallna och ger ett risigt intryck.

Planer har funnits att bebygga tomten, men det visade sig väl att stora saneringsbehov av marken var en nödvändighet innan bostäder kunde uppföras.

Behovet av parkeringsplatser i området är stort, det är nära till resecentrum och till centrum. Gatorna i området är hårt belastade med parkerade bilar, detta främjar inte trafiksäkerheten.

Mitt förslag är att riva byggnaderna och anlägga bilparkering på hela tomten. Tomten kan nyttjas som parkeringsplats tills annan verksamhet är aktuell. Någon marksanering behövs knappast när det gäller parkeringsplats.

Jag är medveten om att det finns en prioritering av rivningsobjekt i kommunen. I detta fallet behöver inte rivningen belasta rivningskontot utan detta är en parkeringsåtgärd och belastar då ett sådant konto.

Det råder en livlig debatt om parkeringsbehovet i centrum, den föreslagna åtgärden skulle säkert uppskattas av många och bör ges högsta prioritering.

Göran Göransson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se