Gruppen-3a-328x120

Sparbanken Skåne stänger kontoret i Tyringe

Sparbanken Skåne stänger kontoret i Tyringe

Sparbanken Skånes kontor vid torget i Tyringe stänger den 29 maj. Foto: Lotta Persson

Sparbanken Skåne stänger sitt kontor i Tyringe den 29 maj. Totalt stängs fyra kontor i Skåne. Det har ägaren Sparbanken Skåne nyligen beslutat, men inte offentliggjort. Först på måndag ska kunderna informeras.

Områdeschef Gunilla Bengtsson förklarar att förändringen är en del av bankens affärsplan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag förstår att det påverkar orten, men det finns ett större kontor i Hässleholm och det är en tydlig trend att allt färre väljer att besöka ett kontor för att sköta sina bankärenden, säger hon.

Gunilla Bengtsson berättar att beslutet diskuterats en längre tid och huvudsakligen bygger på den allmänna utvecklingen där kunderna alltmer uträttar sina ärenden digitalt. Urvalet av kontor som ska stängas bygger på en helhetsbedömning av bland annat storlek på kontor, kommunikationer och närhet till andra kontor.

– Det handlar om hur det ska se ut framåt i banken och vad våra kunder efterfrågar. Vi kommer att ha kontor kvar, men inte riktigt så många, säger Gunilla Bengtsson.

Hon medger dock att det även finns en ekonomisk aspekt på hur många kontor som ska vara kvar.

– Det handlar också om att driva en effektiv bank. Vi ska vara en trygg bank för våra kunder, säger hon.

Hon försäkrar att stängningen inte har något samband med turbulensen i Swedbank som misstänks för inblandning i storskalig penningtvätt i Baltikum. Sparbanken i Hässleholm har tidigare tillhört Swedbank, men ägs idag, liksom kontoret i Tyringe, av Sparbanken Skåne där Swedbank är minoritetsägare. Swedbank är också samarbetspartner när det gäller bland annat IT-system.

– Det är väldigt tråkigt det som hänt i Swedbank, men det har absolut inte med Sparbanken Skåne att göra och påverkar inte oss. Men många kunder hör av sig och undrar vad som händer. Jag förstår att det lätt blir en sammanblandning, säger Gunilla Bengtsson.

Sparbanken Skåne tar också upp frågan på sin hemsida.

– Vi är en regional bank, med egen kundbas och lokala kontor här i Skåne, skriver banken bland annat.

Skyltar om nedläggningen kommer upp på kontoren på måndag. Gunilla Bengtsson kommer också att informera om den vid ett möte med styrelserna för Tyringe museum och Tyringe byalag på måndag kväll liksom vid årsstämman för huvudmännen i Tyringe sparbanks utvecklingsstiftelse på fredag. Dagordningen för stämman har därför uppdaterats. Redan imorgon, söndag träffar Gunilla Bengtsson styrelsen för utvecklingsstiftelsen. Banken har också under den gångna veckan kontaktat ledningarna för flera föreningar i Tyringe, bland andra pensionärsföreningarna PRO och SPF samt Lions.

– Vi har ringt till några nyckelpersoner i samhället, säger Gunilla Bengtsson.

Hon vill att Tyringeborna ska känna att banken fortfarande bryr sig om dem.

– Även om det inte finns något kontor tillhör Tyringe även i fortsättningen vårt verksamhetsområde, säger hon.

Hon menar bland annat att banken ska fortsätta sitt samarbete med föreningar och hålla utbildningar. Utvecklingsstiftelserna, som bland annat bidrar till föreningsprojekt, försvinner inte heller. Sparbanken Skåne ägs av tre stiftelser där Sparbanksstiftelsen 1826 verkar i detta område. Dessutom finns den lokala Tyringe sparbanks utvecklingsstiftelse som är helt självständig och fattar egna beslut.

Samtliga anställda på kontoret i Tyringe får följa med till Sparbanken i Hässleholm. De informerades för cirka en månad sedan.

Det definitiva beslutet om stängningarna fattades av Sparbanken Skåne den 11 mars. Förutom Tyringe stängs Lönsboda, Tollarp och Södra Sandby.

Det har funnits sparbank i Tyringe sedan 1872 då Finja sockens sparbank startade. Omorganisationer har skett ett flertal gånger, senast 2014 då Sparbanken Skåne tog över bland annat kontoret i Tyringe från Sparbanken 1826.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se