Gruppen-3a-328x120

Härskarkraft och tankens frihet

Härskarkraft och tankens frihet

INSÄNDARE. Karl lV var född den 14 maj 1316 i Prag och dog den 29 november 1378 i samma stad. Han var kung av Böhmen(Karel 1) från 1346 samt tysk-romersk kejsare från 1355.
Undertecknad påmindes om denne kejsare när jag nyligen tog del av den tjeckiske författaren Ivan Klimas bok Mitt älskade Prag. Låt oss så ta del av kejsarens ord:
”Om ni hatar girigheten, skall rikedomen flöda till Eder; men låt den icke vinna ert hjärta, utan samla vishetens skatter, ty i ägandet av dem ligger mycken härskarkraft. Men den girige härskar icke, han lyder under penningens välde …”
Nu skickar undertecknad dessa ord vidare med adress stadshuset i min kommun och också till maktens boningar över hela riket. Detta med politiker och andras ständigt återkommande mindre trevliga verksamheter i åtanke. Schackrandet med medborgarnas pengar, som tycks ske oblygt inför öppen ridå, rapporteras som bekant i en aldrig sinande ström i lokalpress och media överlag.
Nå, låt oss inte misströsta och låta det ljuva hopp, som undertecknad tror sig veta, höra ålderdomen till överge oss. Med stigande ålder följer måhända en smula visdom och insikt av det slag som många av de kloka män och kvinnor som gått före oss i det skrivna ordet lämnat efter sig.
När man söker svaret på dom yttersta frågorna är det inte mängden av vetande utan alvaret och djupet hos tanken som är avgörande. Det är av avgörande betydelse att vi som enskilda individer förmår se skeenden runt omkring oss som kan begränsa tankens och därmed vår egen och våra medmänniskors frihet. I den elektroniskt och massmedialt styrda värld där vi nu befinner oss ser vi människans värdighet långsamt tyna bort.
Nå, om det var skeenden av det slag som här anförts som inspirerade tänkaren Friedrich Nietzsche vet inte undertecknad. Dock följer till sist några rader ur Avgudaskymning:
”Jag misstror alla systematiker och går ur vägen för dem. Viljan till system är en brist på rättskaffenhet. Min lyckas formel: ett ja, ett nej, en rät linje, ett m å l …”

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se