Gruppen-3a-328x120

Ledningsbrott stoppade rening i Magle våtmark

Ledningsbrott stoppade rening i Magle våtmark

Magle våtmark var bortkopplad på grund av ledningsbrottet och det delvis renade avloppsvattnet gick istället från reningsverket ut i dammarna närmast reningsverket och därefter via Maglekärrsbäcken ut i Finjasjön.

Hässleholms reningsverks överföring till Magle våtmark har varit helt ur funktion den gångna veckan efter ett ledningsbrott. Haveriet upptäcktes i påskhelgen. Vid lunchtid på fredagen var det åtgärdat.

Miljönämnden kräver nu en redovisning av bedömd mängd delvis renat avloppsvatten som läckt ut och en konsekvensanalys.

-Jag skulle säga att miljöpåverkan är ringa eller obetydlig, skriver Hässleholms vattens processingenjör Tord Sonander i ett mejl till Frilagt.

Platsen där ledningsbrottet skedde ligger nära Magle våtmark, väster om väg 1919 mot Tormestorp. Det är en åker som delvis har stått under vatten en längre tid. Hur länge det berott på en läckande ledning som sedan gått av är okänt.

-Markägaren rapporterade att området var fuktigt till jourpersonal under helg och man befarade först att det rörde sig om en dricksvattenledning, skriver Hässleholms vatten i en anmälan som skickades till miljökontoret strax före klockan fyra på onsdagen.

Markägare är kommunen som arrenderar ut området till både lantbruk och jakt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Under onsdagen identifierades läckan till överföringsledningen och det utgående flödet från reningsverket styrdes om till Sjörröds våtmark, det vill säga dammarna närmast reningsverket innan det leddes vidare via Maglekärrsbäcken ut i Finjasjön.

Material för att laga läckaget kom enligt anmälan på torsdagen då reparationen också utfördes. Lagningen måste sedan härda.

-Flödet ställdes om till normal drift med utsläppspunkt i Magle våtmark idag klockan 12.30, meddelar Tord Sonander sent på fredagseftermiddagen.

Miljöchef Sven-Inge Svensson berättar att ett tillsynsbesök gjordes på fredagen. Då ställdes krav att en rapport ska lämnas till miljökontoret. Redovisningen ska omfatta bedömd mängd som läckt ut från den skadade ledningen och konsekvenserna av detta samt vilka mängder som bräddats och återtagits till reningsverket under reparationsskedet med en beräkning av hur stort utflödet varit samt konekvensanalys. Det finns ingen skriftlig begäran om redovisning.

Tord Sonander förklarar att Magle våtmark är ett ”polersteg” i reningsprocessen.

-Den absolut största delen av reningen sköts på verket, skriver han.

Anledningen till läckaget känner han inte till.

Hans skrivelse är daterad den 4 mars. Men det är ett rent misstag, så tidigt var problemet inte känt.

-Jag använde mig av en brevmall och reflekterade inte över sidhuvudet. Datumen i texten är de som gäller och vår uppskattning av tidsförloppet uppfylldes efter ett väl utfört arbete av mina kollegor, förklarar Tord Sonander.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se