Gruppen-3a-328x120

Tekniska nämnden slipper betala Stefan Larssons avgångsvederlag

Tekniska nämnden slipper betala Stefan Larssons avgångsvederlag

Tekniska nämnden får hjälp av kommunledningen att betala tidigare fastighetschefen Stefan Larssons avgångsvederlag. 1 750 000 kronor tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2019.

-Vi tycker inte att det är riktigt rättvist att tekniska nämnden ska stå för hela kostnaden, säger Robin Gustavsson (KD) som ledde sammanträdet i kommunstyrelsen där beslutet togs i enighet.

Men barn- och utbildningsnämnden, som måste göra stora nedskärningar för att få ihop sin budget, får ingen kompensation för avgångsvederlaget på 2,16 miljoner till sparkade skolchefen Eva Andersson.

Kommunstyrelsen betalar Stefan Larssons avgångsvederlag. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Stefan Larssons tidigare tjänst som fritidschef försvann i omorganisationen vid årsskiftet. Han omplacerades då till fastighetschef. Men redan från början fick placeringen stark kritik på grund av risken för jäv med anledning av hans politiska uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämnden där det finns stora behov av fastigheter till verksamheterna. I mitten på mars meddelade kommunen att Stefan Larsson skulle lämna sin tjänst eftersom den var svår att kombinera med uppdraget som förtroendevald.

Robin Gustavsson menar att kostnaden för Larssons avgång inte ska läggas på tekniska nämnden eftersom han blev omplacerad dit i januari.

-Inte riktigt rättvist, säger Robin Gustavsson (KD) angående tekniska nämndens ansvar för fastighetschefens avgång. Foto: Berit Önell

-Om man tagit beslutet om hans avgång i december hade den på ett naturligt sätt fallit på fritidsförvaltningen, säger Robin Gustavsson.

Budgetkompensationen ska täcka den den merkostnad som avgångsvederlag, hälften av uppsägningslönen samt semesterförmåner medför. Andra hälften av uppsägningslönen betalar tekniska nämnden eftersom Stefan Larsson arbetar kvar på halvtid under uppsägningstiden.

Det normala i kommunen är att respektive förvaltning står för sina förvaltningschefers avgångsvederlag. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger att barn- och utbildningsnämnden därför inte kan begära kompensation för avgångsvederlaget till Eva Andersson.

-Kutym är att kostnaden läggs på den förvaltning det gäller. Men personalutskottet ansåg inte det rimligt att tekniska nämnden skulle betala för någon som utan deras inverkan blivit placerad där, säger han.

Det var alltså personalutskottet, där Robin Gustavsson är ordförande, som föreslog att tekniska nämnden skulle få kompensation. Han förklarar att det inte ska bli något prejudikat.

-Kutym är att kostnaden läggs på den förvaltning det gäller, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Lars Johnsson betonar att han inte varit inblandad i diskussionen om partikamraten Stefan Larssons ersättning.

-Det har jag hållit mig långt ifrån. Jag är jävig, säger han.

Eva Anderssons avgång initierades inte heller av barn- och utbildningsnämnden utan av kommunalråden Lars Johnsson och Hanna Nilsson (SD). Men Lars Johnsson ser inte det som något skäl att tillskjuta extrapengar.

-Det är aldrig nämnderna som tar beslut om entledigande utan det är formellt kommundirektören, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se