torsjö live

Friskvård för kommunanställda dyrt för småföretag och föreningar

Friskvård för kommunanställda dyrt för småföretag och föreningar

Susanna Möller är kommunanställd och kritisk till att ideella föreningar ska tvingas betala till ett privat företag för att friskvårdsbidragen ska kunna användas i klubbens verksamhet. Här tränar hon karate med Nina Kristensson. Foto: Berit Önell

Företag och föreningar som erbjuder friskvård till Hässleholms kommuns anställda måste sedan årsskiftet betala tio procent av köpesumman till företaget Actiway. De är dessutom tvungna att ansluta sig till Actiway för att de kommunanställda alls ska få använda sitt friskvårdsbidrag hos dem. Både företag och föreningar protesterar. Dock råder dispens till den 30 juni – eftersom kommunens egna anläggningar inte har datorer i sina receptioner ännu.

Syftet med förändringen är att få fler anställda att börja motionera genom att låta dem slippa hantera kvitton och samtidigt minska administrationen för kommunen.

Kommunen betalar 120 000 kronor per år till Actiway för tjänsten. Friskvårdsbidraget har också höjts från 750 till 1 500 kronor per år.

Det nya konceptet innebär att den anställda och leverantören ska skapa var sitt konto på hemsidan actiway.se. Den anställda slipper ligga ute med pengar och kan välja mellan anslutna leverantörer. På hemsidan står att leverantörerna får effektiva marknadsföringskanaler till cirka 250 000 potentiella kunder. Men bara 22 företag och två föreningar i Hässleholms kommun har hittills anslutit sig. Den som klickar på ”friskvård” och ”Hässleholm” ser deras annonser.

Den anställda och leverantören måste skapa var sitt konto på Actiways portal.

Fotvårdaren Margaretha Ekman på Lyckans fötter i Vinslöv blev förvånad när hon fick veta av en kund att hon måste ansluta sig till Actiway om kommunens friskvårdsbidrag ska kunna utnyttjas. Det tänker hon inte göra. Hon ser inte någon fördel med att hon av de 600 kronor hon tar av kunden ska betala 60 kronor till ett annat företag.

– Jag ska inte betala för kommunens administration. Jag tycker inte att det är ok att jag blir drabbad som enskild företagare. Det är inte rätt, speciellt inte med tanke på att jag inte fått någon information, säger hon.

– Jag ska inte betala för kommunens administration, säger företagaren Margaretha Ekman i Vinslöv. Foto: Berit Önell

Hon sökte förgäves på kommunens hemsida efter information om det nya systemet.

Hon anser också att de kommunanställdas valfrihet inskränks.

– Vi som väljer att stå utanför tappar förstås kunder. Många av de anställda vill nog också fortsätta på sitt gym eller sin fotvård, säger hon.

Margaretha Ekman tycker att det verkar som att Actiway har kommit på en bra affärsidé.

-Ge mig 120 000 så ska jag ta hand om kvittona åt dem på kommunen. Det finns inte en möjlighet att det kan kosta så mycket, säger hon.

Merarbete för företagare

Hennes kollega Marina Lood på Marinas fotvård i Hässleholm är av samma uppfattning.

– Jag kommer absolut inte att ansluta mig till Actiway. Jag vill ha min prissättning och samma pris för alla. Här går kommunen in och ska styra och ställa, säger hon.

Hon tycker att det är mycket pengar som går till Actiway. Själv får hon merarbete om hon ska hantera betalningarna där.

– Tidigare tog jag bara betalt och lämnade kvitto till kunden. Kommunen kunde stått för kostnaden, det är de som lämnar bort arbetet, säger hon.

Hon är irriterad över kommunens sätt att behandla småföretagare.

– Kommunen tänker inte alls på oss företagare, säger hon.

Argumentet att hon får marknadsföring via Actiways hemsida köper hon inte alls.

– Det är ju endast de som är anslutna som ser det. Det tror jag inte ger så mycket, säger hon.

Även hon fick information av en kund. Hon är medveten om att hennes kunder nu får välja om de vill gå till någon annan eller betala henne utan friskvårdsbidrag och kanske använda bidraget till något annat.

– Det är deras val. Jag har inte haft jättemånga kunder från kommunen, men det är några stycken.

Hässleholms karateklubb är en förening där uppåt 25 kommunanställda spenderar sitt friskvårdsbidrag. Det är full fart i Norrängsskolans idrottshall en vanlig torsdagskväll och många är upprörda över den nya modellen för kommunens friskvårdsbidrag.

Många av Hässleholms karateklubb är kommunanställda som brukar använda sitt friskvårdsbidrag här. Foto: Berit Önell

– Det är konstigt att vi inte ska få välja själva var vi vill träna. De kunde väl ha anställt någon på kommunen för pengarna, någon som gynnar alla, istället för att gynna ett företag, säger Anna Johansson.

Hon tycker inte att det var så svårt att hantera kvitton. Robert Svensson säger att klubbar som deras drabbas mest av förändringen.

– Kommunen göder företag med skattepengar, tycker han.

– Det är jättebra att de höjt bidraget, men det ska vara valfrihet för alla, säger Jan Ströberg.

Föreningen har ännu inte beslutat om den ska ansluta sig till Actiway eller inte.

– Det här är en katastrof, säger tränaren Bengt Sonesson.

Han förklarar att föreningen vill hålla avgifterna så låga som möjligt för att alla som vill ska kunna vara med. Det kostar mellan 600 och 800 kronor per termin och den som vill kan träna fyra gånger i veckan. Om föreningen ansluter sig och 25 personer använder hela sitt friskvårdsbidrag får föreningen betala 3 750 kronor till Actiway. Om de kommunanställda skulle sluta träna handlar det om cirka 40 000 kronor i förlust.

-Det här är en katastrof, säger tränaren Bengt Sonesson. Foto: Berit Önell

– I år löser vi det genom att ta in alla avgifter före den 30 juni, men nästa år blir det problem. Det är kanske inte kris, men vi våndas och vill inte gärna höja avgifterna, säger Bengt Sonesson.

Han berättar att de funderat på högre avgifter för kommunanställda, men inte tror att det är tillåtet.

Gynnar privata företag
på ideella föreningars bekostnad

Bengt Sonesson säger att han inte förstår att friskvårdsbidraget som finansieras med skattemedel får gå till att gynna privata företag på ideella föreningars bekostnad.

Någon marknadsföring på Actiway tror han inte föreningen har nytta av.

– Sicket dumt argument. Det är ingen som väljer karate som inte redan är medlem, säger han.

Han säger att det blir merjobb för föreningen att fakturera Actiway.

Det menar också Susanna Möller som är sekreterare i föreningen och själv arbetar på kommunen.

– Jag kommer att träna karate i vilket fall, men mitt friskvårdsbidrag bränner inne. Jag kommer inte att använda det någon annanstans, säger hon.

Hon anser att urvalet av friskvårdsaktiviteter för de anställda nu begränsas.

– Andra säger också till mig att de föreningar de tränar hos inte ska ansluta sig.

Hon kan inte tänka sig att det nya konceptet underlättar för henne som anställd med ansvar för att attestera.

– För personalkontoret underlättar det nog, men inte för mig. Actiways fakturor måste fortfarande attesteras och konteras så att de belastar rätt konto, säger hon.

Överraskning att datorer saknades
i kommunens anläggningar

Även kommunens anläggningar ska anslutas, men när det kan ske är oklart. När avtalet med Actiway tecknades den 30 november visste inte personalavdelningen att simhallarna saknar datorer i sina receptioner. Ansvariga på fritidsförvaltningen fick information om förutsättningarna för förändringen först den 12 december, alltså mindre än tre veckor innan avtalet trädde i kraft.

Det finns ingen dator i receptionen på Tyrs Hov och anläggningen kan därför inte anslutas till Actiway. Foto: Urban Önell

– Vi håller på att se över det här nu i samband med att vi ska skaffa ett digitalt entrésystem för inpassering, säger Henrik Samevik, tillförordnad fritidschef när avtalet med Actiway tecknades, numera avdelningschef för anläggningar, drift med mera på kultur- och fritidsförvaltningen.

Han förklarar att datorer kan finnas på andra ställen i simhallar och idrottsanläggningar, men att personalen inte kan gå ifrån receptionen, där kassaapparater fortfarande används, för att registrera friskvårdsköp. I Qpoolens reception finns en dator, men den tillhör gymföretaget Actic och är bara uppkopplad på deras system.

Det nya entrésystemet upphandlas nu och beräknas kosta runt 300 000 kronor för Qpoolen i Hässleholm, Tyrs Hov i Tyringe, simhallen i Bjärnum och troligen även friluftsbadet i Vinslöv. I kostnaden är datorer till receptionerna inräknade.

Det är tveksamt om upphandlingen blir klar före den 30 juni.

– Målet är att vi ska lösa det till sommaren eller precis efter sommaren, säger Eva-Lotta Gustafsson, verksamhetschef för anläggningarna.

Att skaffa datorer till receptionerna innan upphandlingen är klar är ingen bra idé.

– Det krävs programvaror och vilka det blir beror på vilket entrésystem som vinner upphandlingen, säger Eva-Lotta Gustafsson.

Om upphandlingen drar ut på tiden skulle det kunna bli aktuellt att skaffa dator till bara en anläggning för att kunna erbjuda friskvårdstjänsten.

– Vi får försöka hitta en lösning på något sätt, säger Eva-Lotta Gustafsson.

Tycker du att de skulle ha lugnat sig lite med beslutet?

– Det tycker jag faktiskt, säger Eva-Lotta Gustafsson som dock ser stora fördelar med Actiway för de anställda som slipper ligga ute med pengar.

– Det är jätteviktigt att de kommunala anläggningarna kommer med, de bör vara föredömen. Därför är det lite tråkigt att vi inte haft möjlighet att lösa det, säger hon.

Någon statistik på hur många kommunanställda som använder friskvårdsbidraget på kommunala anläggningar finns inte. Personalchef Marie Söderqvist har dock siffror från ett slumpvis urval på 748 anställda. Av dessa hade 30 personer under 2017 nyttjat bidraget i någon av de kommunala anläggningarna. Totalt utnyttjade 1 644 anställda bidraget under 2017.

Antalet medarbetare som har rätt till friskvårdsbidrag är, enligt Actiways statistik den 28 mars, 4 425 helårsanställda och 1 216 delårsanställda. Bidragets storlek står i proportion till hur stor del av året man arbetar.

Hela kostnaden inte budgeterad

I kommunens budget för 2019 avsattes bara de 120 000 kronor som avtalet med Actiway kostar, inte något belopp för själva friskvårdsbidraget som är en skattefri förmån. Om 4 500 anställda skulle utnyttja hela bidraget skulle det kosta 6,9 miljoner kronor. Målsättningen är nu att nyttjandegraden ska öka till minst 45 procent, 2017 var den 37 procent.

Marie Söderqvist berättar att Actiway har åtagit sig att i sex månader utan kostnad sköta den manuella kvittohanteringen, men att det inte finns något skriftligt avtal om det.

Hon ser det nya konceptet som en stor fördel för de anställda.

– När de går till en ansluten friskvårdsleverantör behöver de bara visa upp legitimation så dras kostnaden. De behöver varken spara kvitton, ligga ute med pengar eller fylla i någon blankett, säger hon.

Hon betonar att det inte kostar något för leverantören att ansluta sig utan först när någon använder bidraget.

– Då blir det max 150 kronor per kund.

Marie Söderqvist ser det inte som att företag och föreningar drabbas av ökade kostnader.

– Samtidigt avsätter ju kommunen mer pengar som bara kan användas till detta. Det blir mer pengar i omlopp och anslutningen till Actiway kan också ge dem chans att få nya kunder och öka omsättningen, säger hon.

Företagen och kommunen delar på
de adminstrativa kostnaderna

Hon ser det som att kommunen och företagen delar på de administrativa kostnaderna.

Varför är inte kommunens egna anläggningar anslutna?

– Inte ännu, men vi har fått löfte från gamla fritidsförvaltningen att de ska anslutas. Upphandlingen gjordes ganska sent i höstas och beslutet om att fördubbla friskvårdsbidraget togs i budgeten (den 6 december), så det blev lite kort om tid, säger Marie Söderqvist.

Först vid mötet med fritidsförvaltningen den 12 december framkom att receptionerna inte har datorer. Det ledde inte till någon diskussion om att senarelägga förändringen.

– Vi var så långt framme i processen då. Det är inte heller majoriteten som använder friskvårdsbidraget på kommunens anläggningar, säger Marie Söderqvist.

Vad händer om de inte hinner till den 30 juni?

– Vi får prata med dem om det. Kanske kan Actiway förlänga ytterligare någon månad, säger hon.

Borde ni haft mer framförhållning?

– Det är klart att det alltid är bra att ha gott om tid, men det är sällan så och vi hade inte fokus på våra egna anläggningar, säger hon.

I den information som gått ut till de anställda via mejl, och som Frilagt tagit del av, står ingenting om dispens under första halvåret. Istället är budskapet att alla ska ansluta sig till Actiway. Marie Söderqvist hänvisar till att fullständig information finns på kommunens intranät. Hon säger att en och annan har hört av sig med frågor kring friskvårdsbidraget, men inte om just detta.

Användandet av friskvårdsbidraget
brukar öka till 50-90 procent

Linnéa Pankko, marknadsansvarig på Actiway, berättar att cirka 350 arbetsgivare idag är anslutna till portalen, därav ett 40-tal kommuner. De anställda som är anslutna har totalt strax över 7 000 företag och föreningar att välja bland. Actiway har åtagit sig att kontakta leverantörerna för att presentera sitt koncept efter att ha fått en lista över vilka som anlitats mest i området.

– Om vi inte har kontaktat alla i Hässleholm är det för att vi inte hunnit ännu. Ambitionen är att alla ska anslutas, säger hon.

Hon förklarar att det brukar bli en tydlig skillnad i de anställdas användande av friskvårdsbidraget när en arbetsgivare ansluter sig.

– När de har den vanliga lösningen ligger det ofta på strax över 20 procent. Med Actiway brukar nyttjandet hamna på 50-90 procent, säger hon.

Hon ser ofta också att leverantörer ökar sin försäljning.

– Det ska vara lönsamt för alla, säger hon.

Hon framhåller marknadsföringen på hemsidan som en stor fördel för leverantörerna och menar att den inte bara når de redan anslutna.

– Man behöver inte vara inloggad för att se och annonserna kan även komma upp när man googlar, säger hon.

Har du hört att det finns leverantörer som tycker att det är dyrt att vara med?

– Jag har stött på det emellanåt i dialogen. Men många gånger ser de att om de ändå ansluter sig kan de öka sin försäljning. De förstår då också att de faktiskt inte betalar förrän de har intäkter, säger Linnéa Pankko.

Hon rekommenderar inte att kvittohanteringen kvarstår en tid, som i Hässleholm.

– Det brukar innebära frågetecken och tar inte bort barriären som kvitton kan vara för de anställda. Men eftersom det inte fanns så många anläggningar anslutna i Hässleholm blev det en övergångslösning, för att inte försena avtalet, förklarar hon.

Avtalet med Actiway gäller i ett år, därefter har kommunen rätt att förlänga det i ytterligare tre år, ett år i taget, på samma villkor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se