torsjö live

Miljöchefens felräkning av miljögift i fisk synad av Livsmedelsverket

Miljöchefens felräkning av miljögift i fisk synad av Livsmedelsverket

Fiskfiléer från Finjasjön innehåller 1 000 gånger mer PFAS än vad miljöchef Sven-Inge Svensson uppgett. Johan Forssblad på Regito reder nu ut begreppen, med stöd av Livsmedelsverket. Han vill också att allmänheten ska informeras ytterligare, åtminstone att personer som hämtar och äter stora mängder fisk från kommunens reduktionsfiske i Finjasjön, ska upplysas om Livsmedelsverkets kostråd. Bilden togs vid reduktionsfisket hösten 2017. Foto: Lotta Persson

Kommunens miljöchef Sven-Inge Svensson räknade fel och påstod att det är riskfritt att äta 1 000 gånger mer Finjasjöfisk med miljögiftet PFAS än vad gränsvärdet medger. Även nivån av kvicksilver i fisken är 1 000 gånger högre än vad han uppgett. Konsultföretaget Regito har nu tagit hjälp av Livsmedelsverket för att rätta felräkningen som Frilagt tidigare avslöjat. Ett mejl till ledamöterna i Finjasjögruppen och styrgruppen för Finjasjöprojektet reder ut begreppen och föreslår mer information till allmänheten, åtminstone att de som hämtar och äter stora mängder av fisken från reduktionsfisket – som kommunen skänker bort – ska upplysas om Livsmedelsverkets kostråd.

Men Sven-Inge Svensson säger att felräkningarna inte påverkar bedömningen. Han berättar att han träffade Livsmedelsverkets generaldirektör på torsdagen.

Texten i mejlet är skriven av Johan Forssblad på Regito. Han förklarar inledningsvis att den har granskats, förtydligats och godkänts av Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket, och Regitos Heléne Annadotter, doktor i limnologi, som båda bekräftat att han räknat rätt.

Johan Forssblad är kritisk till vad som diskuterats både på möten om Finjasjön och i pressen om hur allvarliga de uppmätta miljögifterna i fisken är.

Johan Forssblad på Regito säger ifrån om miljöchefens felräkningar. Foto: Berit Önell

Han redogör pedagogiskt för beräkningarna av hur mycket fisk med uppmätt PFAS en person kan äta utan risk för negativa hälsoeffekter och kommer till samma slutsats som Frilagt. TDI, tolerabelt dagligt intag, som fastställdes 2008 är 150 nanogram per kilo kroppsvikt. Det innebär att en person med en kroppsvikt på 60 kilo bör äta maximalt 1,075 kilo finjasjöfiskfiléer per dag om de innehåller den undersökta fiskens medelvärde på 8,37 nanogram PFAS per gram.

PFAS är ett samlingsnamn för många olika ämnen, bland annat PFOS som var det enda av dessa som uppmättes i Finjasjöfisken. Halterna låg på mellan 7,42 och 9,88 nanogram per gram, det vill säga både över och under miljökvalitetsnormen på 9,1 nanogram per fisk. Detta värde är inte ett gränsvärde för om fisken kan ätas utan risk utan betyder att PFAS-halten är ett miljöproblem.

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa har föreslagit nya gränsvärden för tolerabelt intag på 13 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka. Nuvarande nivå är alltså cirka 80 gånger högre.

– Livsmedelsverket menar att gränsen för tolerabelt intag kommer att sänkas kraftigt i förhållande till tidigare TDI, men den kanske inte blir just 13 nanogram per kilo och vecka när arbetet är färdigt, skriver Johan Forssblad.

En ganska liten portion fisk per vecka

Med Efsas preliminära TWI bör en person på 60 kilo kunna äta 93 gram filéer av Finjasjöfisk per vecka.

– Vid denna nivå ser man inga hälsoeffekter men hos känsliga individer kan en förändring i olika markörer i kroppen eventuellt börja mätas, skriver Johan Forssblad.

Han konstaterar att rekommendationen, om detta TWI fastställs, alltså blir att äta högst en ganska liten portion Finjasjöfisk per vecka. Det stämmer överens med dagens kostråd från Livsmedelsverket om att inte äta denna typ av insjöfisk oftare än en gång per vecka.

Dock lägger Johan Forssblad till att den som äter hel fisk får i sig mer PFOS per gram fisk. Undersökningar visar att andra organ än muskulaturen kan ha betydligt högre halter.

– Båda värdena ovan (TDI och TWI) ger stor skillnad mot vad som diskuterats på möten och i pressen, skriver han.

Därför vill han att allmänheten informeras.

– Med ledning av ovanstående så tycker jag att det föreligger en skyldighet att upplysa folk som hämtar och äter stora mängder av fisken, de bör åtminstone bli medvetna om kostråden, skriver han.

De felaktiga uppgifterna har förekommit i Norra Skåne, men också i direkt information till allmänheten.

När det gäller kvicksilver är det högst uppmätta värdet 175 mikrogram per kilo i en gös. Enligt Efsa är tolerabelt veckointag för kvicksilver i fisk 1,3 mikrogram per kilo. Medelvärdet för gösen i Finjasjön var 120 mikrogram per kilo och utifrån det kan en person på 60 kilo äta 0,65 kilo gös från Finjasjön per vecka.

Personer som väger under 60 kilo bör alltså äta mindre mängder av fisken från Finjasjön.

”Lämpligt att gå ut och berätta”

– Det stämmer som Regito räknat, säger Emma Halldin Ankarberg till Frilagt.

Men hon anser inte att de halter som mätts upp i Finjasjön är anmärkningsvärda utan i första hand påvisar ett miljöproblem som myndigheterna arbetar intensivt med att lokalisera, bland annat för att PFAS-ämnena är mycket svåra att bryta ner.

– Det gäller att äta varierat. Att äta den här fisken en gång per vecka är inga problem. Enligt våra råd kan man äta fisk två-tre gånger per vecka och variera sorterna, säger hon.

Hon påpekar att andra miljögifter i insjöfisken också påverkar hur mycket som är lämpligt att äta, som kvicksilvret i Finjasjöfisken.

Livsmedelsverket har fortfarande inte gjort någon egentlig riskbedömning av Finjasjöfisken och Emma Halldin Ankarberg vill inte säga vad kommunen ska göra. Men hon har pratat med Sven-Inge Svensson.

– Undersökningen visar att det är ett område som är tydligt påverkat av PFAS och att man behöver gå vidare. Men kommunerna är självstyrande. Jag vet inte riktigt vad för information de gått ut med, men jag sa att jag anser att det är lämpligt att gå ut och berätta; det här har vi gjort och det här ska vi göra vidare, säger hon.

Hon håller med Regito om att de undersökta fiskarna är få.

– De skulle behöva ta fler prover, jämföra stationära fiskar med andra arter och undersöka hela sjön. Finns det en PFAS-källa som står och läcker riskerar man att få högre värden i framtiden, säger hon.

Ingen ny rekommendation ännu

Sven-Inge Svensson tycker inte att siffror som ger sken av att PFOS-nivåerna i fisken är 1 000 gånger bättre än de är ger skäl att gå ut med ytterligare information.

Miljöchef Sven-Inge Svensson ser ingen anledning att gå ut med ytterligare information om miljögifterna i fisken. Foto: Berit Önell

– Felräkningarna påverkar inte grundbedömningen att de halter av PFOS och kvicksilver som uppmätts inte föranleder någon annan rekommendation än den Livsmedelsverket ger om att fisk kan ätas en-två gånger per vecka, förklarar han.

Enligt Sven-Inge Svensson var styrgruppen vid sitt möte i måndags överens om att de PFOS-prover som tagits räcker eftersom de är samstämmiga och relativt låga.

Han träffade Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström på torsdagen, dagen efter att han fått mejlet från Johan Forssblad.

-Jag frågade om det är någon ny TDI-rekommedation på gång, men man avvaktar mera forskningsresultat innan man tar ny ställning. Vi rekommenderades att förhålla oss till gällande rekommendationer tills vidare, skriver Sven-Inge Svensson i ett sms till Frilagt på fredagen.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-05-02 PFAS inte undersökt i brunnarna – trots Livsmedelsverkets rekommendation

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se