Gruppen-3a-328x120

Kommunalråd pekade med hela handen om handelsområdet

Kommunalråd pekade med hela handen om handelsområdet

– Kommunalråden pekade med hela handen, skriver Arne Dahlström (KD), tidigare ordförande i tekniska nämnden. Tekniska förvaltningens och Hässleholms vattens tidigare kontorslokaler tömdes för att kunna rivas inför etableringen av Biltema med flera butiker på Hässleholms nya handelsområde. Foto: Berit Önell

-Mer än ett kommunalråd pekade med hela handen och underströk hur viktigt det var att Biltema flyttade till staden, skriver tekniska nämndens tidigare ordförande Arne Dahlström (KD) i ett kompletterande yttrande till kommunfullmäktige med anledning av revisorernas kritik mot affären.

Ulf Berggren (SD), som satt både i tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott när beslutet togs, säger att alla var överens.

Arne Dahlström betonar att hans komplettering är hans egna tankar och att han i övrigt ansluter sig till det svar som tekniska nämnden redan lämnat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han vill förtydliga att flera från kommunstyrelsens arbetsutskott och mer än ett kommunalråd drev på affären. Det skedde vid flera möten. Förutom Biltema krävdes ytterligare sju – nio butiker och ett redan etablerat handelsområde med dagligvaror.

Arne Dahlström KD), tidigare ordförande i tekniska nämnden. Foto: Berit Önell

Arne Dahlström skriver att tidsbrist och underbemanning skapade problem. Varken kalkyl eller tillfredsställande detaljplan för området fanns färdig.

– Vi visste att ett projekt av denna dignitet bör ha en minst dubbelt så lång projekteringstid, men exploatören satte också krav på snabb hantering, skriver han.

Det visade sig att flytten av den stora kraftledningen, som var nödvändig för utbyggnaden av området, var förenad med stora kostnader. Exploatören stod för 600 000 kronor och kommunen för fyra miljoner, vilket Arne Dahlström anser vara ”en mycket fördelaktig summa”.

Han påpekar att affären skapar cirka 150 nya arbetstillfällen och försvarar även beslutet att flytta tekniska kontoret på grund av byggnadernas skick.

– Byggnaderna har under en längre tid förklarats för undermåliga, skriver han.

En annan fördel med att flytta till Garnisonen var att den stora skollokalen där stod tom och kostade stora summor i underhåll.

Ulf Berggren var vice ordförande i tekniska nämnden och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott när beslutet om ett markanvisningsavtal fattades 2017. I kommunstyrelsens arbetsutskott satt då även Lena Wallentheim (S), Pär Palmgren (M), Lena Nilsson (S) och Hans-Göran Hansson (MP).

– Alla var överens, det fanns ingen motståndare till detta, säger Ulf Berggren.

Ulf Berggren (SD), idag förste vice ordförande i tekniska nämnden som hade samma post och dessutom satt i kommunstyrelsens arbetsutskott när Biltema-affären inleddes. Foto: Lotta Persson

Han berättar att initiativet kom från mark- och exploateringschef Jakob Ruter.

– Sedan förhandlades det fram och tillbaka.

Ulf Berggen håller med om att det gick lite för snabbt, men menar att politikerna inte hade något val.

– Det blev lite för bråttom, men om vi hade sagt nej hade det blivit gnäll för det. Jag var själv rätt grön då. Det var väldigt tajt, men vi det gick och vi var klara med flytten till Lucia, säger han.

Han har svårt att säga att avtalen skulle skrivits på annat sätt, till exempel för att binda upp köparen mer innan kommunen måste flytta ur lokalerna. Nu är avtalet brutet och den tilltänkta köparen TK Projekt kan inte krävas på någonting.

– Det är såna här avtal man har, inte bara i Hässleholm, säger Ulf Berggren.

Han konstaterar att det är lätt att säga i efterhand att avtalet borde ha varit bättre.

-Men jag tror inte att de hade skrivit på något annat, säger han.

Han har inte kännedom om TK Projekts ekonomi.

-Tjänstemännen kollade upp allt. De sa att de ställt sådana frågor, säger han.

Ulf Berggren säger att det fanns en kalkyl, men att den sprack.

-Vi fick inte plats alla på samma ställe, förklarar han.

Han förklarar, liksom övriga i tekniska nämnden, att han tagit till sig kritiken från revisorerna.

-Men om vi skulle gjort allt efter boken skulle det ha tagit för lång tid, säger han.

Han är trots allt optimist och tror att det snart blir ett avtal med TK Projekt.

-Jag var inte med på mötet igår (torsdag), men signalerna är positiva. Det kommer nog att lösa sig före sommaren, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se