logga-ligg-tjock

Svar till Lena Nilsson

Svar till Lena Nilsson

INSÄNDARE. Lena Nilsson, andre vice ordförande i socialnämnden, har ställt frågan till mig hur vi ska kunna hantera en besparing i socialnämnden enligt Alliansens (M, KD, L) förslag.

Hässleholms kommun har att se över sin verksamhet utifrån den ansträngda budgetförutsättning vi har. Inte bara i enstaka nämnder utan för hela kommunen. Vi har tillsammans i alliansen redovisat de finansiella förutsättningarna inför 2020 och två år framåt. Det innebär tillskott till någon nämnd men också behov av besparingar på andra. Trots dessa åtgärder nödgas vi föreslå en höjd skatt för att få budgeten gå ihop.

Det budgetförslag som Alliansen lagt fram ska prövas i kommunfullmäktige den 10 juni. Därefter blir det respektive förvaltning, i vårt fall socialförvaltningen, som har att arbeta fram och lägga förslag på en så kallad internbudget. Vi politiker har att i vanlig ordning ta det verksamhetsmässiga och finansiella beslutet. Jag är helt införstådd med att detta blir ett svårt och ansvarsfullt uppdrag för såväl personalen och förvaltningen som oss politiker.

Lena Nilsson skriver citat ”Arbetsmiljöansvar som vi är ansvariga för ska vi inte prata om, i dag är den helt obefintlig”. Något förvånande att så här döma ut förvaltningens arbete som redovisar en nöjdhetsgrad av genomsnitt 3,27 av 4 möjliga. Ett bra resultat för en socialförvaltning med de påfrestningar personalen utsätts för.

Lena Nilsson har redan pekat ut ett antal områden som hon utgår ifrån kommer att beröras med nedläggningar och/eller indragningar helt eller delvis. Jag vill avvakta några sådana ställningstaganden utan låta arbetet gå den formella vägen. Jag kan tillstå att det är inget enkelt uppdrag varken för socialnämnden eller kommunen i övrigt.

Jag och mina kollegor i Alliansen har insett behovet av återhållsamhet och redan tagit nödvändiga beslut.

Robin Gustavsson KD
Ordförande Socialnämnden


Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se