Gruppen-3a-328x120

Åtta söker tjänsten som skolchef

Åtta söker tjänsten som skolchef

Åtta personer har sökt tjänsten som skolchef i Hässleholms kommun efter Eva Andersson som hastigt tvingades sluta i början på april.

När Eva Andersson meddelat att hon inte ansåg det möjligt att få skolans budget i balans fick hon beskedet att kommunalråden Lars Johnsson (M) och Hanna Nilsson (SD) saknade förtroende för henne.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunen har därefter annonserat efter en ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökningstiden gick ut den 16 maj och i nästa vecka planeras intervjuer.

En av de åtta som sökt tjänsten är anställd inom förvaltningen: Niklas Persson, idag verksamhetschef för bland annat särskolan, Silviaskolan och Centrala elevstödsenheten.

Övriga sökande är: Britta Malmberg, egen företagare och tidigare bland annat förvaltningschef för kultur – och fritid i Alingsås kommun, Daniel Albin, rektor i Kristianstad, Lars-Ola Olsson, förvaltningschef utbildnings- och kulturförvaltningen i Markaryds kommun, Maria Melander, gymnasiechef i Halmstad, Martin Eksath, förvaltningschef för skola, förskola och individ- och familjeomsorg i Sölvesborg, Mattias Rosenquist, biträdande rektor i Lund, och Ulf Bergström, chef med rektorsansvar fär skolverksamhet i Laholms kommun.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se