torsjö live vers2

Politiker till svars om Sösdala simhall

Politiker till svars om Sösdala simhall

Det var mer än fullsatt vid stormötet om Sösdala simhall på Vannaröds slott.

Sösdalaborna ställde politiker till svars för stängningen av Sösdala simhall vid ett stormöte i Vannaröds slott på onsdagskvällen. Det föregicks av öppet hus i simhallen då simklubbens ordförande Camilla Persson visade intresserade runt. De som inte tidigare haft insyn kunde då konstatera att simhallens omklädningsrum var i toppskick till skillnad från de som hör till idrottshallen i byggnadens andra del där taket också läcker. Kommunens kalkyl ifrågasattes bland annat därför på nytt och många av mötesdeltagarna krävde att simhallen ska få vara kvar.

Alla fick inte sittplats när närmare 250 personer slöt upp till mötet. Politiker från de flesta partier medverkade. Men SD – som retat upp Sösdalaborna genom att tidigt gå ut med att en renovering av simhallen kunde kosta 70 miljoner och som sedan föreslagit att bassängen ska gjutas igen – lämnade återbud. L och MP kom inte heller.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bassängen gapade tom vid rundvandringen, men kalkylen för renoveringen av simhallen, som motiverade nedläggning, är missvisande.

För S svarade kommunalrådet Lena Wallentheim. Partikamraten från Sösdala, Joachim Fors, deltog i publiken istället för att stå på scenen.

– Det är alldeles för mycket känslor för mig för att jag ska stå där uppe. Här behövs fakta. Jag har lärt mig simma i den simhallen, sa han.

-Alldeles för mycket känslor, sa Sösdalabon Joachim Fors (S) som överlät scenplatsen till Lena Wallentheim.

Syftet med mötet var att Sösdalaborna skulle få möjlighet att ställa sina frågor till politikerna. Huvudfrågan var: vad ska hända med Sösdala simhall?

Simhallens omklädningsrum renoverades 2016-2017, här trivdes, från vänster, Elias Lind, Vidar Kristensson och Emil Lindholm.

Så mycket svar gav de styrande inte, varken om vad som ska hända med simhallen om den inte ska öppnas som simhall igen eller vad den verkliga kostnaden för en nedläggning blir. Mer än en mötesdeltagare ville också ställa kostnaden för att renovera Sösdala simhall mot kostnaden för att bygga ny simhall i Hässleholm, något som enligt tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) kan kosta mellan 300 och 400 miljoner kronor.

Panelen bestod av Pierre Bäckman (V), till vänster, Lena Wallentheim (S), Anders Edwall (C ), Stefan Svensson (KD, Torsten Nilsson (M) och Daniel Talmid (FV) som inte är med på bilden. Björn Holgersson, längst till höger, var moderator.
Camilla Persson, ordförande i Sösdala simsällskap, berättade att simskolan med 120 barn nu är nedlagd. Den kunde inte hysas in i någon annan simhall. Klubbens medlemsantal har decimerats från 270 medlemmar till 25. De som är kvar tränar i Tyringe.

– Det är så himla mycket pengar. Varför kan ni inte underhålla de badhus som ni redan har istället. Då behöver vi inte ha ett jättedyrt i Hässleholm, sa Vidar Kristensson, ett av flera barn som ställde frågor.

Torsten Nilsson svarade att det inte är säkert att de andra badhusen heller kan vara kvar om några år när de kanske också behöver renoveras. Mötesdeltagarna höll inte med honom om att det då var bättre att använda pengarna till ett nytt, dyrt badhus än till att renovera de befintliga.

Moderatorn Björn Holgersson påminde om att kommunens kalkyl på 22,3 miljoner kronor för renovering av Sösdala simhall var felaktig.

– Bara 8,5 miljoner gäller simhallen, resten idrottshallen som måste göras vid i alla fall, förklarade han.

Underhållet i simhallen och idrottshallen är eftersatt. Golvet i brottarlokalen skulle ha bytts både förra sommaren och sommaren dessförinnan. Troligen blir det inte av i år heller.

Frågorna fortsatte, om risk för minskad simkunnighet, försämrade möjligheter till fritidsaktiviteter för unga och social gemenskap för alla åldrar. Sösdalaungdomar åker inte gärna till Hässleholm för att simma, än mindre de som bor i Tjörnarp.

– Det är faktiskt så att om vi lägger ner får man åka någon annanstans. Vi har tagit beslut att simhallen är för långt bortom räddning. Jag vet att ni inte gillar det, men jag står för det, sa Torsten Nilsson som var hårt ansatt från flera håll.

Han fick stöd av Stefan Svensson (KD) som betonade att nedläggningen inte var ett hugskott.

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M), till höger, försvarade nedläggningen av Sösdala simhall, men varken han eller Stefan Svensson (KD) hade koll på kalkylerna.

– Tekniska förvaltningen har gjort beräkningar. Vi måste ha respekt för dem som räknar.

Björn Holgersson invände att beslutet togs innan kalkylen var klar. Han fick applåder, men Stefan Svensson visade att kalkylen var daterad den 21 november och konstaterade att beslutet togs i budgetfullmäktige den 6 december.

Det var dock inte hela sanningen. Lena Wallentheim förklarade att alliansen beslutat ta med nedläggningen i budgetberedningen långt innan kalkylen kommit, vilket Frilagt också tidigare berättat.

– Olika siffror förekom i diskussionen för att det inte fanns någon färdig kalkyl.

Beslutet om stängning fattades inte efter sedvanlig beredning utan enbart genom att en besparing på 1,5 miljoner kronor per år lades in i budgeten och kostnaden för renoveringen utelämnades.

Tidigare S-politikern Håkan Månsson tyckte att pengarna från den tidigare skattesänkningen kunde använts till att renovera simhallen.

Tidigare S-politikern och Sösdalabon Håkan Månsson menade att det måste vara ett hugskott när skatten först sänks med tio öre och sedan föreslås höjas med 50 öre.

– Pengarna från skattesänkningen kunde använts till att renovera simhallen, sa han.

Varken Stefan Svensson eller Torsten Nilsson satt dock i fullmäktige när skattesänkningen beslutades.

Anders Edwall (C), som arbetar som fastighetschef i Osby kommun, tyckte att det var ett hugskott att lägga ner Sösdala simhall på grund av renoveringskostnaderna, även om de skulle uppgå till 22 miljoner.

– Kommunen kan låna 22 miljoner till extremt förmånliga villkor, vi behöver inte dra in 22 miljoner i skattepengar. Renoveringen kan till och med ge billigare driftskostnader om energikostnaderna kan sänkas. Om man inte ens gjort den kalkylen kan beslutet inte kallas annat än ett hugskott, sa han.

-Jag var positivt överraskad över hur gott skick simhallen var i invändigt, sa Lena Svensson (C) efter rundvandringen.

Torsten Nilsson tappade humöret när en mötesdeltagare raljant undrade om Vinslövs friluftsbad kunde värmas upp.

-Ska det vara den nivån på debatten kan vi lika gärna lägga ner, sa han och drämde mikrofonen i bordet.

Björn Holgersson var snabb med att markera att invånarna hade rätt att ställa frågor.

– De har rätt att kräva ansvar av dig. Det är tufft att sitta på toppen, då får man också ta diskussionen när den kommer, sa han.

S, C och MP, som i sitt förra budgetförslag hade avsatt pengar för att renovera simhallen och meddelade att de kommer att göra det igen, plockade mer poäng hos publiken. Lena Wallentheim konstaterade att underhållet av simhallen varit eftersatt, men att frågan inte bara handlar om simhallen.

– Vi måste också hålla igång våra tätorter och tro på utvecklingen. Vem vill bo där om vi lägger ner viktig service?

Hon menade också att det på sikt kan bli mycket dyrare att inte satsa på barn och unga.

De rödgröna ville renovera simhallen och plockade poäng hos Sösdalaborna, från vänster Pierre Bäckman (V), Lena Wallentheim (S) och Anders Edwall (C).

Ingen kunde svara på vad simhallen ska användas till i framtiden. Ska den rivas eller byggas om? Gjutas igen som SD föreslagit?

– Det kan jag inte säga på rak arm, jag funderar på det, sa Torsten Nilsson och möttes av burop.

Han medgav dock att det kommer att kosta pengar. Någon jämförande kalkyl över vad en stängning kostar finns inte. En sådan, med korrekta siffror, efterlystes på mötet.

– Det borde finnas en kalkyl över både vad man tjänar och vad det kostar att stänga. Ska idrottshallen också läggas ner? Det tror jag många vill ha besked om, sa tidigare C-politikern Karl-Erik Olsson.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se