Gruppen-3a-328x120

Även oppositionen vill se en höjd kommunalskatt

Även oppositionen vill se en höjd kommunalskatt

Lena Wallentheim (s), Magnus Åkeborn (v), Dolores Öhman (mp), Per-Åke Purk (v) och Joachim Fors (s) presenterade oppositionens budgetförslag. Foto: Gert Jacobsson

Även oppositionens budgetförslag innehåller en höjning av kommunalskatten med 50 öre för 2020. Och där slutar, i stora drag, likheterna med restalliansens budgetproposition.

– Vi vill bromsa restalliansens stålbad, säger oppositionsrådet Lena Wallentheim (s), som också tycker det är fel att lägga en budgetproposition redan i juni.

– Vid den här tiden finns det väldigt många osäkerhetsfaktorer, påpekar hon.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I motsats till restalliansen vill oppositionen, s, v och mp, behålla och renovera sport- och simhallen i Sösdala för 22 miljoner kronor. Man vill också stoppa försäljningen av Magnarpskolonin samt bygga en ny, kommunal, ridsportanläggning i Hässleholm.

– Vi har ju bland annat kommunala fotbollsplaner och ishallar så varför inte en ridsportanläggning, menar Lena Wallentheim.

På investeringssidan märks också att man vill satsa 5,8 miljoner mer på IT-utrustning än vad som finns i restalliansens budgetförslag. Likaså vill man att Hässlehem ska få i uppdrag att bygga ett Familjens Hus på gamla Kyrkskolan. Dessutom föreslås 2 miljoner till projektering av trafiksituationen i Hässleholm.

– Och då tänker vi inte i första hand på Järnvägsgatan säger vänsterns Per-Åke Purk.

Det som främst avses är i stället situationen vid den nya rondellen vid infarten till Kvantum, Systembolaget och City Gross. Där tror man att en av anledningarna till de stundtals långa köerna är placeringen av övergångsställena.

– Man kan kanske tänka sig planskilda övergångställen, säger Joachim Fors (s).

I likhet med restalliansen vill man också bygga ut det särkilda boendet i Hässleholm.

– Skillnaden är dock att vi vill göra det i kommunal regi, påtalar Lena Wallentheim.

Även i driftbudgeten finns det markanta skillnader mellan restalliansens och oppositionens förslag – där för övrigt även centern fanns med på planeringsstadiet, men de väljer att lägga ett eget budgetförslag.

Så nöjer sig oppositionen till exempel med en kostnadsreducering på 1,2 miljoner i tekniska nämndens budget, jämfört med 7 miljoner i restalliansens förslag. Liknande siffror gäller för kultur- och fritidsförvaltningen, 1,6 miljoner jämfört med 9,5, samt för socialnämnden där restalliansen vill spara drygt 10 miljoner medan oppositionen nöjer sig med 2 miljoner.

Däremot vill oppositionen ge ytterligare tillskott med 2,3 miljoner till omsorgsnämnden för personalförstärkande åtgärder. I detta ingår bland annat en tjänst (typ: Fixar Malte) för förebyggande av fallolyckor bland äldre.

– Jag tror att det skulle vara väl investerade pengar som på sikt kan ge mycket tillbaka, tror Lena Wallentheim.

Även barn- och utbildningsnämnden vill man ge extra tillskott, med 8,4 miljoner, för just personalförstärkande åtgärder. Dessutom vill man, i likhet med restalliansen, ge nämnden ett extra tillskott på 25 miljoner.

Allt det här finansieras bland annat med höjd utdelning från de kommunala bolagen Hässlehem och Hässleholm Miljö AB men också genom att man räknar med ytterligare 20 miljoner kronor i bidrag från regeringen.

Allt det här gör att resultatet de två närmast kommande åren blir något lägre jämfört med restalliansens budget.

– Men det tar vi igen om tre år då vi räknar med ett överskott som är 6,5 miljoner över det i restalliansens budgetförslag, påpekar Lena Wallentheim.

– Till skillnad mot restalliansen har vi ett budgetförslag som andas framtidstro, inflikar Dolores Öhman (mp).

Gert Jacobsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se