Gruppen-3a-328x120

Vill lägga en budget som får invånarna att må bra

Vill lägga en budget som får invånarna att må bra

Lena Svensson och Anders Edwall presenterar centerns budgetförslag. Foto: Gert Jacobsson

– Vår vision är att invånarna i Hässleholms kommun ska må bra och att de har en vilja att stanna kvar och bosätta sig.

Med den visionen prioriterar centerpartiet i Hässleholm att lägga ett eget förslag till kommunal budget. Ett förslag som har ganska mycket gemensamt – bland annat bevarandet av sport- och simhallen i Sösdala – med de rödgrönas.

– Vi är medvetna om att kommunen har ett kärvt ekonomiskt läge, men anser samtidigt att det inte går att bara bromsa i en uppförsbacke, säger Lena Svensson, centerns gruppledare i fullmäktige.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Och det är inte bara sport- och simhallen i Sösdala man vill rädda. Även Magnarpskolonin och estetiska programmet finns med på den listan. Det senare vill man både behålla och utveckla. I likhet med de rödgröna vill man också satsa på att bygga en ridsportanläggning i kommunal regi.

– Vi måste göra kommunen attraktiv, säger centerns kretsordförande Anders Edwall.

– Det är viktigt att man väljer att bo i kommunen. Så en stor del av vår vision är byggandet av nya bostäder och då inte bara i centralorten.

– Hässleholm har ett utmärkt läge. Det måste vi ta vara på, tillägger Lena Svensson.

Ett mål för centern i Hässleholm är att det färdigställs minst 250 nya bostäder varje år.

Ett annat mål är att skapa en grön kommun med närodlad mat. Därför vill man bland annat minska mängden matsvinn i kommunala verksamheter och samtidigt öka andelen inköpta närodlade livsmedel.

Även centern kalkylerar med en höjning av kommunalskatten, en höjning som dock begränsas till 40 öre 2020 och eventuellt ytterligare 40 öres höjning året därpå.

När det gäller restalliansens tuffa besparingar i nämnderna är centern i stort sett överens med de rödgröna och följer helt och hållet de senares besparingsförslag.

– Det är till exempel inte rimligt att göra en kostnadsreducering på drygt 10 miljoner i socialnämndens budget, säger Lena Svensson.

Hon räknar med att trycket på socialförvaltningen ska öka, bland annat som en följd av att arbetsförmedlingen försvinner.

Här nöjer man sig i stället med en minskning på två miljoner kronor. I centerns budgetförslag görs inga besparingar i omsorgsnämnden. I stället vill man, i likhet med de rödgröna, ge ett tillskott på 2,3 miljoner kronor för personalförstärkande åtgärder.

Även när det gäller barn- och utbildningsnämnden går man på samma linje som s, v och mp, vilket innebär ett extra tillskott på 8,4 miljoner. Också detta tillskott avser personalförstärkande åtgärder. Något som verkligen behövs enligt Lena Svensson.

– Vi känner att vi måste göra något för att få personalen att trivas. Det är kanske en överdrift att säga att personalen flyr de här förvaltningarna, men faktum är att vi länge haft en onormalt hög personalomsättning.

Även centern vill ha ett Campus Hässleholm med placering på T4. Här vill man samlokalisera utbildning och administration inom arbetsmarknads- och kompetensutvecklingsavdelningen. För ändamålet avser man att, under 2020, iordningsställa T4-matsalen för verksamheten.

För att möta rekryteringssvårigheterna till räddningstjänsten föreslås inrättande av så kallade kombinationsanställningar men också att starta upp aktiviteter för bildande av en ungdomsbrandkår.

Det är också viktigt att ta fram underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd.

– Allt annat är ren kapitalförstöring, säger Anders Edwall.

Gert Jacobsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se