torsjö live vers2

Vinslövs friluftsbad öppnar tidigast den 25 juni Ny pump beställdes för sent

Vinslövs friluftsbad öppnar tidigast den 25 juni Ny pump beställdes för sent

Friluftsbadet i Vinslöv kan inte öppna på måndag som planerat och simskolan måste flytta till Hässleholm. Orsaken är att pumpen som gick sönder redan förra sommaren ännu inte är utbytt eftersom beslut om inköp dröjt. Pumpen lämnar inte ens fabriken i Tyskland förrän på tisdag. Badpremiär blir det nu tidigast den 25 juni.

Ansvariga på tekniska förvaltningen förklarar att de ville se helheten innan de satsade pengar på en ny pump.

– Detta får inte hända när man vet om att pumpen har varit sönder sedan i augusti. Det påverkar hela min organisation och planering för när vi ska göra förarbetet. Vi kan inte ha bassängen fylld för lång tid utan att ha cirkulation på vattnet, förklarar Eva-Lotta Gustafsson, verksamhetschef för badanläggningarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Vinslövs friluftsbad kan inte öppna förrän om två veckor på grund av att pumpen som gick sönder förra sommaren fortfarande inte är på plats. Foto: Urban Önell
Viinslövs friluftsbads bassäng står utan vatten. Foto: Urban Önell

De två veckorna av förlorat öppethållande medför också att det inte blir någon simskola i Vinslöv i år.

– Simklubben har valt att flytta in simskolan till Qpoolen i Hässleholm. Jag har erbjudit dem tider efter att vi nu öppnat den 25 juni – men de tycker att det blir för sent att starta med tanke på att många går på semester, säger Eva-Lotta Gustafsson.

Hon tar även upp att badwill uppstår.

– Det blir negativt för kommuninvånarna och negativ reklam för Hässleholms kommun. Det inverkar förmodligen negativt på campingens gäster som är vana vid att kunna komma hit och bada i bassängen, speciellt om vi får en varm och solig sommar som i fjol. Vinslövsbassängen är ju kommunens enda friluftsbad, säger hon.

Intäktsförluster bekymrar henne också.

– Först när sommaren är slut vet vi hur mycket det har påverkat men det är klart det påverkar säger hon, men vill mildra kritiken av tekniskas miss med att säga att förvaltningarna sedan trots allt haft en bra och öppen dialog och lärt av misstagen.

Började söka svar i februari

Redan i februari började hon söka svar från tekniska kontoret om ärendet med pumpen var under kontroll. Först i april fick hon ett svar från Mathias Bjäreborn, fastighetsförvaltare på tekniska förvaltningen med ansvar för Vinslövsbadet.

– Han lovade då att pumpen skulle komma på plats så badet skulle kunna öppnas som planerat den 10 juni, säger Eva-Lotta Gustafsson.

Men när väl ett beslut om pumpinköp tagits visade det sig inte vara att bara ringa och beställa en.

– Jag tog hjälp av Bertil Lucchesi för att vi skulle få rätt pump, berättar Mathias Bjäreborn.

Den 30 april kom så beskedet om att tidsplanen sprack.

– Vid beställning fick vi beskedet att pumpen skulle kunna komma fram i tid – men sedan ändrade sig företaget och pumpen lämnar nu fabriken i Tyskland den 11 juni, meddelade Bertil Lucchesi till Eva-Lotta Gustafsson.

Henrik Samevik, avdelningschef för kommunens fritidsanläggningar.

Även hennes chef Henrik Samevik är kritisk.

– Vi måste kunna förutsätta att vi kan lita på att tekniska sköter sin bit så att vi inte plötsligt står utan möjlighet att bedriva vår verksamhet, säger han.

Har förvaltningarna haft samma mål angående Vinslövsbadet?

– Just med baden är det ganska komplicerat eftersom man i princip håller på att utreda om de ska vara kvar eller inte, säger Henrik Samevik.

Han konstaterar att det liknar situationen för Qpoolen där underhållet blivit lidande av att det saknats långsiktiga beslut.

– Det har mest varit att ”släcka bränder”, säger han.

Badens skick bekymrade konsulten

Trots allt har han stor förståelse för tanken att värdera helheten inför beslutet. Detta är en högaktuell politisk fråga som dyker upp igen i den förstudie till ett nytt badhus i Hässleholm som just Henrik Samevik nu håller i. För kultur- och fritidsnämndens räkning har han precis presenterat det material som än så länge har tagits fram med hjälp av en konsult.

– Konsulten konstaterade rätt förskrämt att i stort sett alla baden har nått sin bäst före-datum. Han är bekymrad över det skick som de är i, säger Henrik Samevik.

Kommunledningen samt tjänstemän och politiker på både tekniska- och kultur- och fritidssidan har fått ta del av förstudien. Mats Olsson, avdelningschef för projektavdelningen på tekniska förvaltningen, har nu fått i uppdrag att inventera och utreda status om de befintliga badanläggningarna sett ur betong-, ventilations-, reningsanläggnings- och allmänt skick. Henrik Samevik hoppas att resultatet kan presenteras för politikerna i den parlamentariska gruppen före semestrarna.

Mats Svensson, teknisk chef. Foto: Lotta Persson

Tekniska förvaltningens chef Mats Svensson säger att han inte vid presentationen av förstudien fick några signaler om att det är aktuellt att lägga ner fler bad i kommunen.

– Kommunledningen var ytterst tydlig på att de inte ville se några ytterligare nedläggningar av badhus i nuläget, förklarar han.

Han säger att han tar på sig fulla ansvaret för att pumpinköpet dröjt och beklagar det han kallar en kommunikationsmiss på chefsnivå.

– Det är penibelt. Det drabbar medborgarna. Vi kunde skött det på ett snyggare sätt, säger han.

Beslut togs inte av rätt person

Han förklarar att han har analyserat orsaken till det sena beslutet om pumpinköp och kommit fram till att vakansperioder och turbulens kring fastighetschefstjänsten skapade ett bristande ledarskap som orsakade att det nödvändiga beslutet inte togs av rätt person eller i tid. Tekniska nämnden har bett om och redan fått en redogörelse för förloppet sett med Mats Svenssons ögon.

– Beslutet skulle lyfts till min nivå om det inte kom upp under en tid då det fanns en fastighetschef som kunde ta det, säger han.

Att ledarskapet fungerar är väl ytterst ditt ansvar?

– Ja, och jag tar det ansvaret. Vi har tydliga beslutsgångar och kommunikationsvägar men de följs inte alltid, och misstag kan ske när det saknas en avdelningschef på plats, säger Mats Svensson.

I nästa vecka tror han att en ny fastighetschef kan anställas.

Lotta Persson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se