Gruppen-3a-328x120

SD-budget utan skattehöjning Vill rädda estetiska programmet

SD-budget utan skattehöjning Vill rädda estetiska programmet

Sverigedemokraternas budgetförslag för Hässleholms kommun innehåller ingen skattehöjning. Trots det vill partiet satsa ungefär lika mycket som den styrande restalliansen på investeringar, drygt en miljard på tre år. Förklaringen är SD:s återkommande förslag till neddragningar på så kallade invandringsrelaterade kostnader, men också omstruktureringar av en del verksamheter. Exploatering av Björklunda är inte med i budgeten.

SD vill nu rädda estetiska programmet, men det preciseras inte i budgeten. Dock ger partiet 27 miljoner kronor i tillskott till barn- och utbildningsnämnden nästa år, lite mer än alliansens 25 miljoner.

Kommunalrådet Hanna Nilsson vill hellre dra ner på ”invandringsrelaterade kostnader” än att höja skatten. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunalrådet Hanna Nilsson förklarar att SD ändrat sig i frågan om estetiska programmet efter att ha tagit del av nya siffror från lärarna på möjliga kostnadsminskningar. Det skedde efter att budgeten var lagd.

– Jag hade önskat att vi fått den informationen tidigare. Men när vi tittade på den såg det till och med ut som att det skulle kunna bli billigare att ha kvar programmet i Hässleholm än att låta eleverna flytta till andra kommuner, säger Hanna Nilsson.

Hon menar dock att trenden måste vända så att det blir fler sökande.

– Vi behöver uppåt 20 sökande.

– Vi vill givetvis ge dem en chans. Vi vill lyssna, inte göra som andra gjorde mot oss när det gällde T4-skolan och musikpaviljongen, säger hon.

Namninsamlingen med drygt 3 500 namn för att bevara programmet som överlämnades vid förra kommunfullmäktige påverkade också.

Estetiska programmet kan troligen vara kvar efter SD:s omsvängning. Eden Alm överlämnade namninsamlingen med drygt 3 500 namn till kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

-Vi vet hur det kändes att stå där med 5 000 namnunderskrifter för paviljongen och ingen som lyssnade, säger Hanna Nilsson.

SD:s omsvängning innebär att det finns majoritet för att långsiktigt behålla estetiska programmet när barn- och utbildningsnämnden avgör frågan den 20 juni. Däremot tror Hanna Nilsson att det blir svårt att riva upp beslutet om att pausa intagningen i höst.

Barn- och utbildningsnämnden är den nämnd där SD vill minska de invandringsrelaterade kostnaderna mest. 20 miljoner kronor per år ska kunna sparas i driftsbudgeten. Där försvinner alltså det mesta av nästa års tillskott på 27 miljoner. De följande två åren föreslås inget tillskott. Neddragningarna ska ske genom ett effektivare arbete med nyanlända elever.

-Vi vill bland annat att nyanlända ska gå i förberedelseklass istället för att var och en ska ha en assistent. Förra året anställde kommunen 100 nya assistenter, säger Hanna Nilsson.

Mötesplats Ljungdala föreslås bli en jourskola för utåtagerande elever.

– De som vill studera måste få lugn och ro i klassrummen, därför behöver vi få bort de mest stökiga eleverna. Om vi ska ha ett nytt Ungdomens hus vill vi också att Mötesplats Ljungdala försvinner i nuvarande form, vi kan inte ha hur många liknande verksamheter som helst, säger Hanna Nilsson.

SD vill flytta Kulturskolan till kultur- och fritidsförvaltningen.

– Det är annars lätt att Kulturskolan blir en budgetregulator till barn- och utbildningsnämnden eftersom den inte är lagstadgad verksamhet, säger Hanna Nilsson.

Totalt föreslår SD att 108 miljoner kronor sparas på invandringen i kommunen, 42 miljoner redan nästa år. Kommunledningskontoret ska spara totalt 10 miljoner, omsorgsnämnden lika mycket och socialnämnden 26 miljoner.

– För socialnämnden motsvarar det alliansens besparing, säger Hanna Nilsson.

Hon medger att en del av neddragningarna är beroende av beslut på nationell nivå.

– Vi tycker att det ställs för lite krav. I Hässleholm har man varit väldigt frikostiga med hjälp och olika integrationsprojekt. Men bästa intregrationen är arbete, utbildning och svenska språket, säger hon.

SD säger nu nej till att bebygga Björklundas åkrar och betesmarker med drygt 300 bostäder. Därför är exploateringen inte heller med i budgeten. Foto: Lotta Persson

SD sätter nu ner foten när det gäller fortsatt bebyggelse på Björklundaområdet. Partiet kallade förslaget till detaljplan förkastligt på grund av markförhållandena, men avstod ändå från att delta i beslutet i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i februari om att gå vidare och ställa ut det.

– Skall det tvunget byggas på Björklunda, så kan Sverigedemokraterna gå med på att det byggs söderut i höjd med befintlig bebyggelse, och med detta även förskolan lite nedanför, skrev Paul Thurn och Lars Klees i SD:s protokollsanteckning från sammanträdet.

Denna passus finns inte med i partiets senare yttrande i samband med utställningen om detaljplaneförslaget. Där ingår istället kritik mot att markanvisningstävling utlystes innan detaljplanen antagits.

– Vi har alltid varit emot att området ska bebyggas, på grund av de dåliga förutsättningarna och extra kostnaderna detta medför, säger Hanna Nilsson.

Hon förklarar att Thurn och Klees avstod från att delta i beslutat för att hela SD-gruppen inte hunnit ha möte och titta på de nya ritningarna som då hade kommit.

SD:s budget innehåller också bland annat renovering av Vannaberga skola, nattdagis och en hästsportanläggning i kommunal regi. Partiet vill lägga 600 000 kronor på en extern utredning om att förbättra framkomligheten i Hässleholms centrum med bland annat dubbelriktad trafik på Järnvägsgatan. Nytt badhus i Hässleholm finns med bland investeringarna liksom Ungdomens hus, dock utan preciserade belopp. Sösdala simhall föreslås byggas om till gym, vilket innebär betydligt lägre kostnader än en renovering av simhallen. 172 miljoner ska lånas till investeringar.

Omsorgen får inget allmänt tillskott, men två miljoner kronor nästa år för att öka bemanningen på äldreboenden. Lika mycket avsätts för hemtjänsten.

SD vill dra ner på takten i kommunens fiberutbyggnad. Foto: Berit Önell

SD vill dra ner på takten för fiberutbyggnaden för att istället satsa på fler efteranslutningar i redan utbyggda områden. På det sättet får kommunen snabbare större intäkter i projektet.

Partiet har ändrat sitt tidigare förslag om att helt lägga ner Europaforum till att hålla arrangemanget vart femte år, inför val till Europaparlamentet.

– Då är frågorna mest aktuella. Europaforum är en bra sak för kommunen, men just nu har vi inte råd att ha det varje år, säger Hanna Nilsson.

SD föreslår också att politikerarvodena sänks med ytterligare fem procent varje år till och med 2022.

Imorgon, måndag, tar kommunfullmäktige ställning till budgetförslagen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se