Gruppen-3a-328x120

Halvering av IT-avdelningen i stram budget från Folkets väl

Halvering av IT-avdelningen i stram budget från Folkets väl

IT-avdelningen halveras och AK-verksamheten minskar mer än så i Folkets väls budgetförslag, det stramaste av de fem förslag som läggs fram inför kommunfullmäktige imorgon.

FV vill också skära ner hemspråksundervisningen till ett minimum och stoppa allt gratisfika till politiker och tjänstemän. Men pengarna räcker till att bevara estetiska programmet, renovera simhallen i Sösdala och utöka nattförskolan, gärna i privat regi.

Partiets ordförande Ernst Herslow hoppas att en tuff budget ska få kommunen att sluta leva över sina tillgångar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Folkets väls gruppledare Björn Widmark anser att kommunens ekonomi platsar i Lyxfällan.

Folkets väl anser att Hässleholms kommuns ekonomi har skötts så illa att den platsar i Lyxfällan. Anledningen är en oansvarig ekonomisk politik med räddhågsna politiker som är oförmögna att ta obekväma beslut. Partiets slutsats är att kommunen nu måste sluta leva över sina tillgångar. Medicinen är bland annat att införa budgetdisciplin med minst två procents överskott, i nuläget cirka 60 miljoner kronor per år. Budgetförslagets resultat för 2020 landar också på plus 77 miljoner.

FV klarar sin budget utan skattehöjning. Konsultkostnaderna måste då skäras ner, renovering av Qpoolen väljas istället för nytt badhus, inget nytt ridhus byggas i kommunal regi, Ungdomens hus placeras i kulturhuset, kommunala outnyttjade lokaler minska, Hibab läggas ned och Europaforum samt ”kommunal EU-byråkrati” avvecklas.

Folkets väl sparar pengar på sitt förslag om ett Ungdomens hus i kulturhusets lediga lokaler. Foto: Lotta Persson

Men även mindre poster tas bort i partiets budget, bland annat diverse gratisförplägnad till politiker och gratis kaffe till politiker och tjänstemän. Dessutom stoppas alla bidrag till studieförbund, inte bara det nu ifrågasatta muslimska Ibn Rushd, trädhuset avvecklas, friskvårdsbidraget till de anställda halveras och Hässleholms galakväll läggs ned.

FV ger, liksom restalliansen, barn- och utbildningsnämnden 25 miljoner kronor i nytt tillskott 2020. Samtidigt ska omorganisation av skolenheter spara 10 miljoner och det finns ett allmänt sparkrav på 5 miljoner..

Kommunledningsförvaltningen förslås spara 17 miljoner kronor 2020 på att minska personalen på avdelningen för arbetsmarknad och kompetens (AK). De två följande åren sparas 10 miljoner, det vill säga totalt 37 miljoner. En halvering av IT-avdelningen föreslås spara 10 miljoner per år, totalt 30 miljoner.

Socialnämnden åläggs en ospecificerad kostnadsreducering på 15 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden 8 miljoner, tekniska nämnden 5 miljoner och miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2 miljoner. Dessutom ligger personalkostnadsreducering på 6 miljoner på kommunledningsförvaltningen, 4 miljoner på tekniska nämnden, 3,5 miljoner på kultur- och fritidsnämnden, 2 miljoner på miljö- och stadsbyggnad, förutom tre extratjänster som upphör, och 750 000 kronor på socialnämnden. På omsorgsnämnden finns istället sparkrav på administration med 10 miljoner kronor.

FV har en investeringsbudget på 340 115 kronor 2020, totalt 777 000 kronor de närmaste tre åren. Det är mindre än vad övriga partier föreslår och innebär främst lägre kostnader för Ungdomens hus och att inga pengar avsätts till nytt badhus och inte heller till utbyggnad av Björklunda och Paradiset, däremot till Norden och Åhusfältet. Enligt FV ska investeringarna vara självfinansierade på fem år.

FV vill liksom SD fortsätta att minska politikerarvodena. Det väntas spara 5 miljoner kronor per år.

Bland FV:s mål för perioden finns att kommunen ska ha hög tillgänglighet och god medborgardialog. Därför måste bemötande och tillgänglighet förbättras och medborgarnas möjligheter till insyn och delaktighet öka. Medborgarinflytande i olika former, inklusive folkomröstning, ska var en naturlig del i styrningen.

Berit Önell

Läs om övriga budgetförslag:

2019-05-17 Rekordtidigt budgetförslag aviserar skattehöjningar

2019-06-04 Även oppositionen vill se en höjd kommunalskatt

2019-06-05 Vill lägga en budget som får invånarna att må bra

2019-06-05 SD-budget utan skattehöjning Vill rädda estetiska programmet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se