Sösdalaalliansen vill ha ny utredning om simhallen

Föreningar och företag i Sösdala uppmanar genom tidigare jordbruksministern och EU-parlamentarikern Karl-Erik Olsson (C ), även ordförande i Sösdala hembygdsförening, kommunen till ett omtag och en ny utredning om stängningen av ortens simhall. – Beredningen inför beslutet har uppenbarligen varit bristfällig, skriver han i ett öppet brev till kommunledningen på uppdrag av Sösdalaalliansen. Protesterna i […]

Respit för kommunens servicekontor

Servicekontoren i Vittsjö, Sösdala och Hästveda avvecklas inte med start i höst. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige, som vill se en konsekvensanalys innan beslut fattas. Hur det blir längre fram är en öppen fråga. Förslaget till ny taxa för kommunens tillsyn av tobaksförsäljare gick däremot igenom. Tanken från den styrande restalliansen (M, L och KD) med […]

Utslagsröst avgjorde efter lång debatt om budgeten

Ordförandes utslagsröst avgjorde budgetomröstningen i Hässleholms kommunfullmäktige på måndagskvällen. Den styrande borgerliga minoritetens budget gick med nöd och näppe igenom efter att ha fått 17 röster i slutvoteringen, lika många som Sverigedemokraternas motförslag. Den rafflande omröstningen avslutade en heldag med lång och livlig budgetdebatt. Fullmäktige hade fem olika budgetförslag att välja mellan och därför krävdes […]