torsjö live

Sösdalaalliansen vill ha ny utredning om simhallen

Sösdalaalliansen vill ha ny utredning om simhallen

Föreningar och företag i Sösdala uppmanar genom tidigare jordbruksministern och EU-parlamentarikern Karl-Erik Olsson (C ), även ordförande i Sösdala hembygdsförening, kommunen till ett omtag och en ny utredning om stängningen av ortens simhall.

– Beredningen inför beslutet har uppenbarligen varit bristfällig, skriver han i ett öppet brev till kommunledningen på uppdrag av Sösdalaalliansen.

Protesterna i Sösdala har varit starka sedan simhallen stängdes i november 2018. Karl-Erik Olsson konstaterar att cirka 250 personer deltog i stormötet i frågan på Vannaröds slott den 22 maj. Där uppmärksammades åter att kostnaden för att renovera badhuset inte alls är de 22 miljoner kronor som redovisats utan betydligt lägre. Men en del kostnader tillkommer på grund av bristande underhåll under lång tid.

– Det är uppenbart att det pågår i Sösdala, och på flera andra ställen i kommunen, en betydande kapitalförstöring. Att inte underhålla lokaler, sedan avveckla dem och därefter kanske bygga nya för mycket stora belopp är aldrig god ekonomi, skriver Karl-Erik Olsson.

Sösdalaalliansen uppmanar kommunen att på nytt utreda kostnaderna för att renovera respektive hålla simhallen stängd. I byggnaden inryms även sporthall. Foto: Lotta Persson

Han anser att kommunledningen i samband med nedläggningsbeslutet tillämpat ett alldeles för snävt synsätt.

– Simhallsstoppet får inte bli början till en successiv avveckling av service i Sösdala och på längre sikt en utarmning av hela kommundelen.

Därför vill Sösdalaalliansen nu att kommunen gör ett omtag där alla aspekter tas med. En ny beredning, gärna i form av en oberoende expertutredning, föreslås. Inte bara besparingar bör belysas utan även de kostnader som uppkommer, till exempel för att riva byggnaden, bussa Sösdalabarnen till annan ort för simundervisning och de sociala kostnaderna när barn och unga saknar meningsfull fritidssysselsättning och äldre en hälsofrämjande verksamhet.

– Dessutom bör beaktas att utbyte av utrustning som innebär förbättring och effektivisering är en investering som kan spara driftskostnader och även finansieras med lån till låg ränta, varvid årskostnaden kan hållas låg, skriver Karl-Erik Olsson.

– Hur stort är det negativa värdet av minskad attraktivitet för Sösdala och därmed Hässleholms kommun?

Sösdalaalliansen vill ha svar från kommunledningen under sommaren, före september, och ”helst med en beredvillighet att ompröva nedläggningsbeslutet”.

Brevet är skickat via mejl till kommunen och underskrivet även av Sösdalaalliansens ordförande Mona Hedström och vice ordförande Nils Åkesson. Föreningar och företag kommer inom kort att underteckna ett brev på papper och skicka det via ”snigelpost”.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se