Gruppen-3a-328x120

Utslagsröst avgjorde efter lång debatt om budgeten

Utslagsröst avgjorde efter lång debatt om budgeten

Ordförandes utslagsröst avgjorde budgetomröstningen i Hässleholms kommunfullmäktige på måndagskvällen. Den styrande borgerliga minoritetens budget gick med nöd och näppe igenom efter att ha fått 17 röster i slutvoteringen, lika många som Sverigedemokraternas motförslag.

Den rafflande omröstningen avslutade en heldag med lång och livlig budgetdebatt.

Fullmäktige hade fem olika budgetförslag att välja mellan och därför krävdes flera voteringar. Till slut stod avgörandet mellan den borgerliga restalliansens (M, KD och L) och Sverigedemokraternas förslag. 27 ledamöter lade ner sina röster. De 17 ledamöterna i restalliansen röstade på sitt eget förslag medan SD med 16 mandat fick en röst från annat håll. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst och Douglas Roth (M) avgjorde till alliansens fördel. Övriga partier reserverade sig mot beslutet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och hans allians fick med nöd och näppe igenom sin budget. Foto: Lotta Persson

Alla budgetförslagen innehöll neddragningar, men skillnaden var stor mellan de mindre nedskärningarna i budgetförslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Folkets väls ”stålbad”.

De rödgröna ifrågasatte att budgeten skulle beslutas så tidigt på året då det finns flera osäkerhetsfaktorer, bland annat storleken på statliga bidrag.

Det blev ett långt kommunfullmäktige med start klockan nio på morgonen och avslut först vid tiotiden på kvällen. Foto: Lotta Persson

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) beskrev det däremot som en utmärkt ordning som S också försökte genomföra 2015.

– Historiskt har vi inte haft tillräckligt god kostnadskontroll och dessutom anmärkningsvärt dålig budgetdisciplin. Nämnderna har ofta hänvisat till sent beslut om budgeten. Därför tar vi den nu i juni, förklarade han.

Enligt den styrande restalliansen behöver 190 miljoner sparas redan nästa år. Det var inte alla med på.

– Budgetförnekare, sa Liberalernas gruppledare Agneta Olsson Enochsson i sitt inledningsanförande om politiska motståndare som hon menade inte ville inse behovet av att spara.

Agneta Olsson Enochsson (L) använde ordet budgetförnekare om dem som hon inte tyckte insåg allvaret i det ekonomiska läget. Foto: Berit Önell

Björn Widmark (FV) var kritisk till att vissa partier räknat med högre statsbidrag, vilket gjorde att budgetförslagen inte var helt jämförbara.

– Det blir en skillnad på 39 miljoner kronor, sa han och påpekade att S, V och MP dessutom ville ha en skattehöjning som inbringar 53 miljoner kronor, men ändå får ett sämre resultat än FV.

Björn Widmark (FV) var kritisk till att de rödgröna använde ett annat underlag för beräkning av statsbidrag än FV och alliansen. Foto: Berit Önell

M hade använt samma underlag som FV. Även Kenny Hansson (M) instämde i kritiken och hävdade dessutom att både budgeten från S, V och MP och den från C var ofinansierade eftersom det blev minus om extrapengarna inte räknades in.

– En budget ska vara finansierad, sa han.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) försvarade det inräknade större statsbidraget med att det kom från underlag som SKL skickat ut.

Lena Wallentheim menade att kommunen måste både gasa och bromsa. Foto: Berit Önell

– Det är väl inte fel att använda den senaste siffran, sa Johan Hammarqvist (C ).

Patrik Jönsson (SD) föreslog att partierna inför nästa budgetbeslut ska komma överens om vilka underlag som ska användas.

– Det blir så mycket enklare, sa han.

Patrik Jönsson (SD) uppmanade partierna att komma överens om att använda samma underlag för beräkningarna till nästa budget. Foto: Berit Önell

Lena Wallentheim ansåg att det inte går att bara spara och jämförde det med att bromsa i en uppförsbacke.

– Vi måste både gasa och bromsa, sa hon.

Björn Widmark ville hellre se kommunens resa som en nedförsbacke.

– Om ni inte bromsar åker ni rakt ner i källaren, det är det ni inte har förstått, sa han.

Lena Wallentheim med flera från den rödgröna sidan försökte få alliansens företrädare att berätta mer om vad de ska dra ner på för att klara sina stora sparbeting på nämnderna. Lars Johnsson förklarade att det till stor del handlade om personalminskningar, men att han inte tänkte stå i fullmäktige och peka ut någon enskild.

– Vi har den näst högsta personaltätheten i Skåne, sa han.

Orsaker till kommunens ekonomiska problem är bland annat större lokalytor som medför högre lokalkostnader än jämförbara kommuner och många nyanlända som staten inte fullt ut kompenserat kostnaderna för.

SD:s neddragningar av så kallade invandringsrelaterade kostnader fick inte stöd av övriga partier.

– Det är beräkningar som vi andra inte köper, konstaterade Johan Hammarqvist.

– Beräkningar som vi andra inte köper, sa Johan Hammarqvist om SD:s neddragningar på så kallade invandringsrelaterade kostnader. Foto: Berit Önell

Anna Wallentheim (S) undrade vad SD egentligen vill dra ner på.

– Ni är ett parti med rötter i rasistiska organisationer, varför gör ni skillnad på folk och folk i er budget, frågade hon.

Hon fick kraftfullt mothugg från både SD och FV. Björn Widmark betonade att det snarare var S som banade väg för nazismen i Sverige. Patrik Jönsson förklarade att SD vill stoppa invandringen till Hässleholm, vilket ger minskade utgifter, men att alla som redan är här ska få all hjälp de behöver.

Anna Wallentheim (S) gick till angrepp mot SD. Foto: Berit Önell

– Men pengarna ni vill dra in gäller dem som är här nu, sa Anna Wallentheim.

Lena Wallentheim påpekade att det handlade om nämnder som redan går back, bland annat barn- och utbildningsnämnden.

Berit Önell

Hässleholms kommuns budget 2020:

-Den antagna budgeten ger ett resultat på 21,8 miljoner kronor 2020. Sju miljoner tillkom eftersom en planerad regnpark på Bokeberg stryks på grund av att föroreningar som upptäckts i marken fördyrar projektet.

-Barn- och utbildningsnämnden får ett nytt tillskott på 25 miljoner kronor.

-Kommunledningsförvaltningen får en kostnadsreducering på 12 miljoner kronor.

-Tekniska nämnden måste spara 7 miljoner kronor.

-Kultur- och fritidsnämnden åläggs att spara 9,5 miljoner kronor.

-Socialnämnden ska spara 10,7 miljoner kronor.

-Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska spara 4 miljoner kronor.

-Arvodena till förtroendevalda fryses.

-Investeringar på 409 miljoner kronor planeras.

-Bland investeringarna finns utbyggnad av Björklunda och Paradiset, nytt badhus, om- och tillbyggnad av Bjärnums skola och Ungdomens hus.

-Sösdala simhall förblir stängd.

-Magnarpskolonin säljs.

-Avsikten är att skatten ska höjas med 50 öre, men det beslutas först i höst.

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-05-17 Rekordtidigt budgetförslag aviserar skattehöjningar

2019-06-04 Även oppositionen vill se en höjd kommunalskatt

2019-06-05 Vill lägga en budget som får invånarna att må bra

2019-06-05 SD-budget utan skattehöjning Vill rädda estetiska programmet

2019-06-09 Halvering av IT-avdelningen i stram budget från Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se