torsjö live

Vill öppna Järnvägsgatan för trafik i båda riktningar

Vill öppna Järnvägsgatan för trafik i båda riktningar

Järnvägsgatan bör öppnas för biltrafik i båda riktningar igen, anser tekniska nämndens arbetsutskott. Ett förslag på hur det skulle kunna gå till ska vara klart i nästa vecka. Foto: Lotta Persson

Järnvägsgatan ska öppnas för trafik i båda riktningarna igen, det ska bli tillåtet att stanna kort vid stationen för att lämna och hämta resenärer, bussar ska kunna stanna utanför kulturhusets ingång för att lämna och hämta och varutransporter till näringsidkare ska underlättas. Det vill politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott som gett tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett förslag som ska presenteras för tekniska nämnden i nästa vecka.

Efter ombyggnaden av centrum har många ifrågasatt nyordningen med halva Järnvägsgatan enkelriktad för personbilar, förbud att stanna utanför stationen och svårigheter för varutransporter till näringsidkare att ta sig fram. Persontrafik till stationen hänvisas till västra sidan, men dit har det varit dåligt skyltat och inte heller iordningställt, snarare har området uppfattats som stationens ”baksida”.

Frilagt berättade i februari 2018 om det trafikkaos som uppstod strax efter förändringen på Järnvägsgatan. Därefter har en extern konsult också rekommenderat att skyltningen till stationens entré på västra sidan järnvägen förtydligas och att utemiljön förbättras. Konsulten ansåg dock att Järnvägsgatan på sikt borde stängas helt för biltrafik på grund av den röriga trafiksituationen.

Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Lotta Persson

Inför det senaste sammanträdet med tekniska nämndens arbetsutskott lämnade ordförande Torsten Nilsson (M) ett förslag till förändring i syfte att istället underlätta framkomligheten med bil i centrum och göra plats för av- och påstigning nära järnvägsstation och kulturhus. Han fick med sig förste vice ordföranden Ulf Berggren, men andre vice ordförande Benny Peteersson (S) avstod från att delta i beslutet.

En första redovisning av ett förslag med skiss ska ske redan vid tekniska nämndens sammanträde i nästa vecka, den 27 juni.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se