torsjö live

Studieförbunden – en del av Hässleholms sociala infrastruktur

Studieförbunden – en del av Hässleholms sociala infrastruktur

INSÄNDARE. Vad gör studieförbunden i Hässleholm? Jo, de arrangerar och samordnar en stor mängd fri och frivillig, demokratisk och jämställd studieverksamhet samt massor av kulturarrangemang för nästan alla åldrar. En verksamhet som tillför kommunen mer resurser än de kostar. Kommunens kostnad: cirka/drygt 40 kronor per genomförd studietimme. Staten bidrar med cirka/nästan 100 kronor per studietimme.

Utan 10 aktiva studieförbund i Hässleholm, som erbjuder bildning, kunskap och kultur, verksamheter som tack vare stor ämnesbredd kan erbjuda aktiviteter som tilltalar nästan alla Hässleholms 52.000 invånare, skulle Hässleholm bli en avsevärt mindre attraktiv kommun att bo och leva i. Att vara med i för individen meningsfulla sammanhang ökar livskvalitet, minskar ohälsa och skapar lokal sammanhållning.

Att det dessutom är helt fritt och frivilligt att delta i våra verksamheter gör oss ju ännu mer intressanta: i praktiken innebär det att om ingen är intresserad av vår verksamhet så genomförs den inte (och generar ingen kostnad för kommunen), därför är vi lyhörda och öppna: vi erbjuder det som människor vill vara med i! Med andra ord: att ge studieförbunden goda förutsättningar att verka i en kommun är både smart, hållbart och ekonomiskt.

Studieförbundens verksamhet är en del av kommunens infrastruktur, den är väl integrerad både med föreningslivet, andra organisationer och kommunens egna insatser. Utan studieförbund skulle mycket bli sämre, annat skulle det bli mindre av, och en del möjligheter skulle försvinna helt. Inte minst inom kulturområdet talar siffrorna sitt tydliga språk, både avseende möjligheten för invånarna att uppleva och besöka kultur som åskådare, och möjligheterna till eget utövande.

År 2018 genomfördes det i Hässleholm totalt 1 206 kulturprogram som något av studieförbunden antingen arrangerade helt i egen regi, eller var medarrangör i. Dessa 1 206 kulturarrangemang besöktes av 58 089 personer!

Lägg därtill att under drygt 42 000 studietimmar gick drygt 10 000 personer och lärde sig mera om allt möjligt från naturkunskap, via djurhållning och musik/kultur/hantverk till samhällskunskap och språk. Allt detta till en för kommunen väldigt låg kostnad, oavsett om en räknar per studietimme, per person eller per kulturprogram.

Alla studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet utgår från statens fyra syften i sin verksamhet. Det innebär att oavsett de olika kopplingar till medlemsorganisationer, partipolitiska och/eller religiösa organisationer som flera studieförbund har, är vår folkbildningsverksamhet alltid partipolitiskt och religiöst obunden. Den uppfyller därutöver alltid statens krav på ett demokratiskt genomförande, frivillighet, jämställdhet och utgår från alla människors lika värde.

För SSO Nordost, studieförbundens samrådsorganisation i kommunerna Hässleholm, Kristianstad, Osby, Bromölla och Östra Göinge.

Susanne Alpar
Ordförande SSO Nordost
(Folkuniversitetet)

Margareta Clarén
Vice ordförande SSO Nordost
(Studiefrämjandet)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se