Gruppen-3a-328x120

Tufft sparpaket för socialnämnden klubbat

Tufft sparpaket för socialnämnden klubbat

Totalt 24 årsarbetare försvinner när socialnämnden anpassar sin organisation till den nyligen antagna budgeten för 2020. 8,5 av dessa har dock varit finansierade av Migrationsverket.

Ett avtal med Frida kvinnojour om en plats i skyddat boende sägs upp, liksom avtal med Kristianstads kommun om familjerådgivning. Förhoppningen är att två eller två och en halv tjänst ska kunna räddas kvar med hjälp av en familjerådgivning i egen regi.

Förhandlingarna med de fackliga organisationerna om sparpaketet slutade i oenighet. Fackliga företrädare ser arbetsmiljörisker i de stora neddragningarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det finns delar där vi kan beakta synpunkterna från fackförbunden, säger socialnämndens ordförande Robin Gustavsson (KD).

Robin Gustavsson (KD), ordförande i socialnämnden. Foto: Berit Önell

Socialnämnden klubbade på tisdagen dock igenom åtgärderna helt enligt förslaget. S, C och SD deltog inte i beslutet eftersom de hade egna budgetförslag. S, C och V lämnade protokollsanteckningar. V har enbart ersättarplats i socialnämnden och hade därför inte rösträtt.

Robin Gustavsson (KD) har varit engagerad i politiken länge, men inte varit med om så här stora neddragningar förut. Han säger att det känns.

– Vi har inte haft den här situationen med så stora åtgärder vid ett och samma tillfälle tidigare, varken i socialnämnden eller i kommunen. Det är ingen tröst, men många kommuner befinner sig idag i liknande situation, säger han.

Han konstaterar att nämnden inte helt kan styra över vilka insatser och utredningar som ska sättas in utan de måste följa behoven och de berördas lagstadgade rätt.

– Men vi kan se över vilka insatser som ger mest effekt, säger han.

Exempelvis kan det bli effektivare med kortare placeringar på institutioner kombinerat med familjehem eller kontaktperson.

Socialchefen Sus Lantz förklarar att många olika verksamheter med ett fåtal tjänstemän i varje nu slås samman till större enheter. Det kan också bli bättre för de personer som söker stöd.

– En del familjer går idag på flera ställen för att få hjälp med olika saker. Om all verksamhet istället finns i en påse kan familjen eller individen få skräddarsytt det den behöver, säger hon.

Sus Lantz, socialchef. Foto: Berit Önell

Inom socialtjänsten går det däremot inte att sluta med förebyggande verksamhet.

– Enligt socialtjänstlagen ska vi både arbeta uppsökande och ge hjälp tidigt, säger Sus Lantz.

Verksamheter som hon kallar ”främjande”, exempelvis föreläsningar, kan dock försvinna.

– I de stora huvuddragen kommer vi att kunna fortsätta att erbjuda hjälp och stöd och även arbeta för att Hässleholms ska vara en trygg och säker stad, säger Sus Lantz.

Bland förändringarna som ger möjlighet till personalminskningar finns att familjefridsenheten, familjebehandlingsenheten och stödboendeenheten upphör som egna enheter. En gemensam stöd- och supportenhet byggs av samtalsterapimottagningen Novum, familjebehandlingsenheten, barn- och ungdomssupporten, mobila ungdomsteamet, delar av familjefrid, Maria Skåne, Familjens hus och tillståndsinspektörerna. Antalet med arbetare minskar där med fem årsarbetare.

Lyktan stängs och behandlarna för 12-stegsprogrammet flyttar därifrån till Novagården i Stoby. Serveringen upphör och lokalen Lyktan blir ledig.

Minskningen av ensamkommande gör att cirka 17,5 tjänster kan dras ner. Ytterligare tre som arbetat med denna grupp blir kvar. De finansieras av intäkter från Migrationsverket. Idag finns cirka 40 ensamkommande barn i kommunen.

Sus Lantz säger att budgeten för just ensamkommande ser ut att gå ihop i år. 2017 när schablonersättningen för de äldre ungdomarna sänktes hotade ett underskott på 26 miljoner, men eftersom genomförandet av förändringen drog ut på tiden hann kommunen vända det till ett överskott genom att göra neddragningar. 2018 blev det sex miljoner minus.

– Då var det rätt många barn som återförenades med sina föräldrar. Vi måste utreda i tre-fyra månader innan de kan flytta hem, men då hade Migrationsverkets ersättning redan upphört, förklarar Sus Lantz.

En av tvistefrågorna har varit lokalerna i gamla Qvarngården i Stoby. Den nyrenoverade delen av byggnaden, Klaragården, behövs inte längre för ensamkommande och töms därför efter sommaren. Verksamheten för personer med missbruk och psykisk ohälsa i Novagården, den sämre och större delen av lokalerna, ska då flytta dit. Det kan bli trångt, men avsikten är att som komplement använda andra lokaler intill.

– Kommunen har plöjt ner ett antal miljoner i renoveringen och då anser vi det bättre att använda den delen, säger Sus Lantz.

Vad som ska hända med resten av lokalerna är i dagsläget oklart. Men det påverkar främst fastighetsägarens, tekniska förvaltningens, budget.

Socialnämnden har betalat en miljon kronor i hyra för de lokaler som nu sägs upp, men eftersom nämnderna kompenseras för sina hyreskostnader påverkar det inte budgeten nämnvärt.

– Vi har också ett uppdrag att optimera lokalanvändningen, säger Robin Gustavsson.

Den abonnerade platsen hos Frida kvinnojour har kostat 300 000 kronor per år, men inte utnyttjats så mycket. 2018 var det 159 dygn. Anledningen är främst att skyddsbehövande ofta behöver placering på annan ort, men också att resurserna kan användas effektivare. Uppsägningen kan dock göra det svårare att hitta en akutplats i närområdet.

Familjerådgivningen i Kristianstad har delats med flera andra kommuner. Prognosen för 2020 var att avtalet skulle att kosta Hässleholms kommun drygt 1,5 miljoner kronor. En hög kostnad, enligt socialnämnden, men det är tveksamt om det blir billigare i egen regi.

– Det kan bli en viss besparing, men ett minst lika starkt skäl är vi kan behålla en del tjänster, säger Robin Gustavsson.

Budgetuppföljningen för april i år visade också på underskott, en helårsprognos på minus fem miljoner kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se