Gruppen-3a-328x120

Gratis parkeringskort till 370 kommunanställda och politiker – i mån av plats

Gratis parkeringskort till 370 kommunanställda och politiker – i mån av plats

370 kommunanställda och politiker fick under 2018 parkeringskort för att kunna parkera gratis i Hässleholms centrum. Men antalet tillgängliga parkeringsplatser vid stadshuset, kvarteret Minnet och Hässleholms tekniska skola är betydligt färre och först till kvarn gäller. Därför blir det inte heller någon förmånsbeskattning. Dock är platserna inte tillgängliga för allmänheten förrän efter klockan 15 på vardagar och då för sju kronor i timmen.

Vardagar klockan 8-15 är parkeringen vid Hässleholms tekniska skola reserverad för kommunanställda och politiker. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Parkeringskorten skickas ut en gång per år från tekniska förvaltningen efter önskemål om antal från förvaltningarna. Bara de som har kort får parkera på cirka 20 platser utanför stadshuset, samtliga platser till höger om infarten till HTS samt flertalet platser på den övre delen av grusparkeringen i kvarteret Minnet, mitt emot stadshuset. Totalt rör det sig om ett 100-tal parkeringsplatser.

– Alla kommunala förvaltningar kan få kort, men det är framförallt de som är i stadshuset som använder dem, berättar Carina Forsback på tekniska förvaltningen.

Flest parkeringskort hade 2018 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän och politiker, 101 stycken. Kommunledningsförvaltningen fick 86 kort, varav 56 gick till politiker.

Totalt finns 430 kort att tillgå, men alla skickas alltså inte ut, utan det ska ske efter behov.

– Korten är i första hand tänkta för att anställda ska kunna parkera sina privata bilar, säger Carina Forsback.

En del kort skickas också ut till andra, exempelvis nämndemän och valarbetare.

Om de reserverade parkeringsplatserna hade dragit in sju kronor per timme varje dag året runt under de sju timmar per dag som de nu är gratisparkeringar hade kommunen fått in närmare 1,8 miljoner kronor per år.

Idag har kommunen intäkter på cirka fem miljoner kronor på sina parkeringsplatser, pengar som tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson säger behövs i kommunkassan. Därför har förslag om p-skiva med gratis parkering för alla avvisats. Intäkter från kommunala avgifter får dock bara användas inom den verksamhet de tas in, här alltså underhåll av parkeringsplatser och liknande.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson. Foto: Urban Önell

Kommundirektör Bengt-Arne Persson förklarar att parkeringskorten funnits under många år.

– Det är ett gammalt ställningstagande och det gäller ett visst antal reserverade platser, säger han.

Han berättar att frågan om förmånsbeskattning var uppe för några år sedan, men att bedömningen blev att det inte var aktuellt eftersom det inte handlar om enskilda platser.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) har varit med om att det varit fullt på personalens parkeringsplatser när hon kommit till stadshuset lite senare efter att ha varit på annat håll på morgonen.

– Jag vet själv att om jag kommer klockan nio får jag inte plats utan det är om jag är i tid och har tur, säger hon.

Enligt Lena Wallentheim har parkeringskorten inte ifrågasatts.

– Vi har inte diskuterat det, säger hon.

Däremot menar hon att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i centrum.

– Det är väldigt sällan fullt, säger hon och hänvisar till en utredning från tekniska förvaltningen.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Problemet tror hon istället är att många inte tycker om att köra ner i ett parkeringsgarage och att det saknas parkeringsplatser för korta stopp vid sstationen på Järnvägsgatan och för att komma till butiker nära Stortorget.

– Från S har vi sagt att vi vill titta på om det finns möjlighet att skapa några platser på Järnvägsgatan. Det kan bli trångt med cykelbanan, men vi får åtminstone undersöka saken. Jag har också tagit upp att det kanske går att ha fler parkeringsplatser på Frykholmsgatan. Idag går det bara att stå på ena sidan, men det är en väldigt bred gata och det sägs att där varit parkeringsplatser på båda sidor förr, säger Lena Wallentheim.

Hon tycker inte att Järnvägsgatan ska dubbelriktas igen, så som den styrande borgerliga alliansen och SD vill.

– Det är många som cyklar och går där nu och det är en bra miljö för barn. Om den ska dubbelriktas tror jag att man får riva upp cykelbanan, säger hon.

Istället vill hon att området på västra sidan om stationen ska göras i ordning, något hon medger borde gjorts samtidigt som enkelriktningen på Järnvägsgatan. Idag finns varken vindskydd eller tidtabeller på andra sidan.

– Det behövs en vänthall och kanske att Magasinsgatan öppnas mot Nettorondellen. Att vi inte tog tag i det var ju en miss. Nu måste vi påskynda det så att det blir en bra trafikmiljö, säger Lena Wallentheim.

Men hon vill inte bygga om för mycket i nuläget.

– Sedan kanske det blir stora ombyggnader i samband med utbyggnaden av fyrspår, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se