torsjö live vers2

Vad händer med välfärden?

Vad händer med välfärden?

INSÄNDARE. Innan midsommar la Sverigedemokraterna liksom övriga partier sina budgetförslag i Hässleholms fullmäktige och efter debatt vann alliansens förslag gehör. I socialnämnden ger detta avtryck i form av ett hårt sparpaket som kommer bli kännbart i verksamheten. För socialförvaltningens del är mycket reglerat i rikspolitik och lag. Det finns dock en del utrymme att markera då en ytterst problematisk ekonomi gör sig påmind.

Flera regeringars oansvarighet rörande migrationspolitiken har satt sina spår och försörjningsstödet samt bostadsbristen är två käpphästar som inte kan ignoreras.

Det så kallade etableringsstödet för nyanlända håller på att upphöra och ett stort antal anhöriginvandrare väntas till kommunen under 2019. Exakt hur de ekonomiska följderna kommer att se ut vet ingen i nuläget men enbart försörjningsstödet kan komma att öka med sex miljoner kronor per år framöver. Det är självklart att detta kommer spilla över på andra verksamheter och valet står enkelt uttryckt mellan drakoniska skatteökningar eller minskad välfärd. Sverigedemokraterna ser det som oacceptabelt att en försämring av livskvalitén ska drabba redan svårt utsatta grupper och en skattehöjning är alltid av ondo.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I vårt budgetförslag till socialförvaltningen fanns därför stora generella indragningar på invandringens kostnader då vi vill påvisa hur mycket denna kostat Sverige. Hade sverigedemokratisk invandringspolitik fått råda hade situationen varit en helt annan. Det tål att upprepas hur många gånger som helst. Vi får ofta höra att invandrarna behövs för att ”klara välfärden”, men eftersom den generella hälsan är sämre bland nyanlända och dess anhöriga blir belastningen på välfärdssystemet istället större. Lägg till den långa tiden det tar innan en nyanländ kommer i arbete och bilden blir än mer bekymmersam.

I hopp om en annan migrationspolitik från Stockholm efter riksdagsvalet 2022 finns möjlighet att se över en del detaljer på kommunal nivå såsom metoder för hemspråksundervisning, omvandling av ersättning till lån där detta är möjligt, införandet av bostadstilldelning enligt den så kallade Staffanstorpsmodellen vilket innebär husvagnar med mera. Allt måste prövas och ingenting får utelämnas.

Sven Lundh (SD)
vice ordförande i socialnämnden


EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se