logga-ligg-tjock

TK Development betalade inte för handelsområdet Gymkedja ny hyresgäst

TK Development betalade inte för handelsområdet Gymkedja ny hyresgäst

Det danska företaget TK Development betalade aldrig en krona till kommunen för handelsområdet på Läreda i Hässleholm där Biltema med flera företag ska etablera sig. Istället överlät bolaget aktierna i det nybildade bolaget Hässleholm Förrådet 1 direkt till Famera Fastigheter AB som i sin tur köpte marken av kommunen. Kommunpolitikerna hävdar att de inte visste detta. De godkände affären i efterhand.

Fameras vd Johan Erlandsson berättar nu att ännu en hyresgäst är klar: gymkedjan Nordic Wellness som också kommer att öppna i Gallerian i Hässleholms centrum.

Som Frilagt tidigare berättat blev Famera Fastigheter i Växjö hastigt ny ägare till handelsområdet efter att TK Development två gånger bett om förlängd tid för att hitta en entreprenör som kunde bygga där. Något bindande avtal fanns inte med TK Development utan bara ett köpeavtal som kunde upphävas utan rätt till ersättning från någon sida. I den senaste versionen var tillträdesdatum den 20 juni. I avtalet stod dock att TK Development inte fick sälja fastigheten till någon annan utan kommunens godkännande innan byggnadsskyldigheten var uppfylld.

Det nya handelsområdet ska byggas i korsningen Stobyvägen-Norra Kringelvägen där tekniska förvaltningen haft kontor, garage, sandförråd med mera.

Johan Erlandsson berättar att Famera Fastigheter övertog aktierna i Hässleholm Förrådet 1 redan den 15 maj. Den 23 maj skrev kommunen under köpeavtalet. Först den 27 juni godkände tekniska nämnden att Famera Fastigheter blev aktieägare istället för TK Development.

– Jag tror att kommunen hade viss koll på att TK Development ville sälja, säger Johan Erlandsson.

Han säger att upplägget varken blev någon vinst eller förlust för något av bolagen.

– Det var bara ett smidigt sätt att göra affären, säger han.

Famera Fastigheter betalade via Hässleholm Förrådet 1 AB köpeskillingen på cirka 4,5 miljoner kronor för det område som nu är klart. En tilläggsköpesumma ska betalas när ytterligare mark läggs till genom en fastighetsreglering. Totalsumman blir då drygt tio miljoner kronor. Enligt Johan Erlandsson är det ingen risk att det inte blir av.

– Som fastigheten ser ut idag är den för liten för handelsområdet, säger Johan Erlandsson.

Han förklarar att bolaget ska ansöka om fastighetreglering så fort det blir lagfaren ägare. Då ska också en tidigare avtalad del av fastigheten avstyckas för att säljas vidare till Biltema. Därefter ska bolaget Hässleholm Förrådet 1 byta namn till Famera Lokaler 5 som ska förvalta fastigheten. Famera Fastigheter, som enbart är ett holdingbolag, kommer att fortsätta äga aktierna.

Fyra hyresgäster är nu klara för Fameras del av handelsområdet: Willys, Jysk, Elgiganten och Nordic Wellness.

– Därutöver för vi diskussion med ytterligare några aktörer om en yta på cirka 2 000-3 000 kvadratmeter, säger Johan Erlandsson.

Famera äger handelsområden även på andra orter, bland annat i Växjö där Willys är en av butikerna.

Magnus Wilhelmsson, vd på Nordic Wellness, bekräftar att företaget satsar på två gym i Hässleholm, ett större på 1 880 kvadratmeter i Gallerian i september 2020 och ett på 780 kvadratmeter på Läreda handelsområde i februari 2021.

– Vi slog på stort. Hässleholm har rätt mycket folk, växer och har bra träningskultur, säger han.

Med träningskultur menar han att folk är aktiva.

– Det är en bra grund för vår bransch. Vi har fått mycket positiva kommentarer på Facebook och Instagram, säger han.

Han berättar att Nordic Wellness satsar mycket på familjegym, men också på ”seriös” träning och rehabilitering. Anläggningen i Gallerian kommer att ha två gruppträningslokaler och eventuellt även ett separat barnrum.

Nordic Wellness är en gymkedja som satsar på familjeaktiviteter.

Nordic Wellness är störst i Göteborg där företaget startade. Idag finns 280 000 medlemmar och 214 klubbar i hela Sverige.

Berit Önell

Läs mer:

2019-07-01 Blivande handelsområdet bytte oväntat ägare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se