torsjö live vers2

Aggressiv man kan få byta äldreboende mot tvångsvård för missbruk

Aggressiv man kan få byta äldreboende mot tvångsvård för missbruk

Den aggressive och hotfulle man som spridit skräck på äldreboendet Hemgården i Tyringe kan få tvångsvård på grund av missbruksproblem. Det säger verksamhetschef Ingela Nilsson till Frilagt på fredagen. Mannen befinner sig för närvarande på sjukhus.

– Han ska inte tillbaka till Hemgården, försäkrar Ingela Nilsson.

Frilagt var på tisdagen först med att berätta om att väktare satts in på äldreboendet på grund av mannen. Situationen hade då eskalerat under en längre tid. Flera anhöriga slog larm efter att boende den gångna helgen blivit inlåsta på rummen när mannen gick bärsärkagång. Ingela Nilsson sa då att det skulle ta tid att hitta en lösning och att lagstiftningen kräver mycket för att tvingande åtgärder ska tillåtas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Den aggressive mannen är inte kvar på äldreboendet Hemgården i Tyringe. En av incidenterna var en brand i en stol på uteplatsen utanför entrén. Foto: Lotta Persson

Nu berättar hon att socialförvaltningen beslutat om vård enligt LVM, lagen om vård av missbrukare.

– Så långt har vi kommit, säger hon.

Nästa steg är att mannen får flytta till en annan vårdform, vart är inte klart.

Ingela Nilsson berättar att mannen åkte in på sjukhus redan i helgen.

– Det var med anledning av det som hände i helgen och den oro som uppstod, säger hon.

Det ville hon inte berätta för Frilagts läsare på tisdagen.

– Du frågade inte, säger hon på fredagen.

Men Frilagt ställde flera frågor om vilka åtgärder som skulle vidtas utöver att personalen vid behov kunde kalla på väktare, något Ingela Nilsson då inte ville gå in på. Hon talade om situationen som pågående och att en flytt krävde mannens samtycke.

Med dagens besked kan i alla fall anhöriga och boende på Hemgården av allt att döma andas ut. Mannen är inte kvar.

Tycker du att det här skulle kunnat gå snabbare?

– Nej, vi har gjort vad vi kan. Många har varit involverade och det har varit en samordning mellan flera olika förvaltningar. Det finns en tvingande lagstiftning, men kriterierna är hårda, säger Ingela Nilsson.

Hemgårdens enhetschef Jonas Carlsson lyfte frågan till Ingela Nilsson redan den 20 juni, men först på måndagen, den 8 juli, hölls ett möte mellan kommunen och sjukvården i ärendet.

– Det har varit mycket kontakter mellan alla parter hela tiden, men vi har inte haft något SIP-möte förrän i måndags (SIP betyder samordnad individuell plan och ska användas när insatser från kommun och sjukvård behöver samordnas).

Ett beslut om LVM innebär i praktiken en ansökan från socialförvaltningen som måste beviljas av förvaltningsrätten. I väntan på det kan missbrukaren tillfälligt omhändertas efter beslut av socialnämnden. Vård enligt LVM kan pågå i högst sex månader och får enligt lagen beviljas om missbrukaren annars utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller närstående.

Frilagt har sökt Jonas Carlsson och ansvariga på socialförvaltningen.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-07-09 Väktare på äldreboende Aggressiv man sprider skräck

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se