Gruppen-3a-328x120

SVT, etablissemanget och Almedalen

SVT, etablissemanget och Almedalen

INSÄNDARE. Sveriges Television har i allt snabbare takt förvandlats till ett matriarkat och en tummelplats för minoritetsgrupper. Det finns anledning för oss tittare, gräsrötter och finansiärer av bolagets verksamhet att ifrågasätta denna.

SVT vill gärna framstå som framåtsträvande och agerar på ett utstuderat sofistikerat sätt drivande sin egen ”politiskt korrekta” och oantastbara agenda.

Via skattsedeln betalande gräsrötter och deras röster hålls nogsamt utanför rutan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nämnas skall dock att Sveriges Radio ett antal gånger i veckan låter gräsrötterna få en röst i Ring P1. Ska vi kalla det, om än i mycket begränsad omfattning, en ”insändarsida” vilken vi helt saknar i skattebetalarnas SVT.
Det slutna rum SVT förefaller vara, utöver det som skimrar förbi på tv-skärmen, behöver öppnas upp. 

Den som via mail försökt nå ansvariga chefer kan inte förvänta sig några svar. VD Hanna Stjärne och andra direktörer i företagsledningen tycks inte prioritera någon kontakt med dom tittare och skattebetalares som står för deras löner.

Frågan hur SVT förvaltar våra medel är i högsta grad berättigad. I bakgrunden har vi de så viktiga lokaltidningarna som sedan lång tid brottas med allvarliga ekonomiska problem. Ska vi skattebetalare satsa mer på det viktiga demokratiska forum tidningar, och i synnerhet lokaltidningar, utgör? Detta kan ske på bekostnad av SVT och då också leda till att bryta deras dominerande ställning. Att lokala tidningar och inte minst papperstidningar med sin närhet till det vardagliga livet, har en särskilt plats i undertecknads hjärta må förlåtas en jordnära något till åren kommen man.

Vi har i blixtbelysning sett stora medieföretag utgörande den så kallade tredje statsmakten överraskas av det som rör sig på gräsrotsnivå. Behöver undertecknad nämna Brexit, Donald Trump och för att ta ett exempel från den egna sandlådan Sverigedemokraterna och deras framgångar.

Kära SVT måhända är ni i alltför hög grad en del av ett etablissemang, som i många stycken är fysiskt lokaliserat till Stockholm? Ett etablissemang bestående av politiker, ämbetsmän och många andra dignitärer.

Att så kan vara fallet tydliggörs under semestertid då SVT tillsammans med det etablissemang som ovan nämnts flyttar ut från Stockholm. Träffpunkt är Almedalen på sommarön Gotland.

SVT:s satsning där är och har varit omfattande. Stora skaror journalister av vilka många går under namnet ”programledare” har synts mingla på sommarön. Tilläggas kan att programledarna, oftast kvinnor, tycks utgöra en betydelsefull och växande skara inom SVT. Visby är under Almedalsveckan som ovan nämnts till trängsel fylld med politiker, ämbetsmän och andra vars vistelse till stor del bekostas av skattemedel. 

I början av denna text talades om ett SVT som är på väg att förvandlas till ett matriarkat och en tummelplats för minoritetsgrupper.

Må så vara med den saken men försök på SVT hitta er journalistiska ådra och sök icke allenast svaren uppe i maktens boningar framför tyckande makthavare och kändisar! Vässa pennan, fatta A5-blocket och stig ner i folkdjupet! Möt gräsrötterna och ta del av de unika erfarenheter var och en av oss besitter!

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se