SD spräcker budgeten

INSÄNDARE. SD spräcker budgeten i Hässleholm , inte på grund av sin invandringskritik, vilken är ett rent svepskäl, utan på grund av den obalans som Hässleholms budget byggt in sig i, där kommunen i sin helhet inte har en relevant budget, vilket oupphörligt framgår, inte minst av den kritik som kommer från Sösdala.

Nej, budgeten spräcks av kraven på orimliga insatser i en kommun som avsiktligt har begränsats till sina åtaganden. Se Fördjupningsplan för Hässleholm 2030 respektive alla åtaganden för Trafikverkets skull.

Hässleholms budget blöder hela tiden beroende på dessa om – grupperingar av åtaganden som Hässleholms kommun gett sig in på.

Kraven på besparingar såväl genom Folkets Väl som genom SD gör, att budgeten hela tiden smälter samman av egen inneboende struktur. Se investeringskonton och liknande.

Tore Almer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com