Gruppen-3a-328x120

Uttalande om sparkrav inom kultur- och fritidssektorn

Uttalande om sparkrav inom kultur- och fritidssektorn

INSÄNDARE. Den 10 juni fastställdes budgeten för Kultur- och fritidsförvaltningen. Besparingskravet för förvaltningen är 9,5 miljoner kronor. Just nu pågår en process där förvaltningen arbetar fram förslag samt konsekvensanalyser av de olika förslagen. Detta arbete är pågående och viktigt för att politikerna i nämnden ska kunna fatta väl grundade beslut. Sålunda är alla de besparingsförslag som cirkulerat i media fortfarande arbetsförslag. Vi kan ändå inte ducka för att kravet på besparingar för nämnden är mycket stort och att genomförandet av detta kommer att märkas och vara kännbart. Ansvaret för prioriteringarna är vårt. Om man ser på kommunens ekonomi på längre sikt så står vi inför en utmaning då vi har en vikande konjunktur att vänta. Detta tillsammans med att antalet äldre väsentligt ökar är enligt SKL-Sveriges kommuner och landsting, den största utmaningen för framtidens välfärd. Vi måste ha en kommunal kostym som gör att vi kan värna vår kärnverksamhet: skola, förskola och omsorg och det ansvaret måste tas, även av Kultur- och fritidsnämnden .
Med detta sagt vill vi framhålla att vår verksamhet också är viktig. Kultur- och fritidsverksamheten bidrar till mening och djup i människors liv och vi behöver nyttja varje skattekrona så effektivt vi kan.

Winnie Aronsson (L), ordförande, Kultur- och fritidsnämnden
Margreth Segerstein (M), ledamot, Kultur- och fritidsnämnden
Jörgen K. Nilsson (M), ledamot, Kultur- och fritidsnämnden
Agneta Olsson Enochsson (L), ersättare, Kultur- och fritidsnämnden 
Gunnel Gustavsson (KD), ersättare, Kultur- och fritidsnämnden

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se