torsjö live vers2

Brister i omsorg och tillsyn när aggressiv man vandaliserade äldreboende

Brister i omsorg och tillsyn när aggressiv man vandaliserade äldreboende

När en aggressiv man nyligen gick bärsärkagång på äldreboendet Hemgården i Tyringe medförde det att andra boende utsattes för brister i omsorg och tillsyn samt psykiska övergrepp. Det skriver enhetschef Jonas Carlsson i en lex Sarah-rapport efter händelserna som Frilagt tidigare berättat om.

Bedömningen av händelsens allvarlighetsgrad blir enligt omsorgsförvaltningens checklista en nia, vilket innebär ”betydande, stor”. Konsekvenserna för de boende beskrivs.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Vill inte bo kvar på Hemgården, vill inte leva, panikslagna, rädda och oroliga. Kunde lett till misshandel och allvarliga fysiska påfrestningar.

Rapporten nämner att Jonas Carlsson lyfte problematiken kring mannen till verksamhetschef Ingela Nilsson redan den 20 juni och att hon började undersöka möjligheterna till annat boende för den utåtagerande personen. Beskrivningen fokuserar dock på händelser söndagen den 7 juli. Mannen började då skrika och vandalisera sin lägenhet på morgonen klockan 06.45. Han var också ute i korridoren och hotade personal med krycka och käpp och slog mot dem med dessa som tillhyggen. Han ryckte i andra boendes dörrhandtag och försökte ta sig in samt slog med krycka och käpp mot dörrarna. Vid två-tre tillfällen kastade han en hurts från sin lägenhet ut i korridoren.

På den aktuella avdelningen finns 15 boende. Den 7 juli tjänstgjorde fyra i personalen, tre undersköterskor och ett vårdbiträde. Enligt rapporten är orsakerna till missförhållandet, ur de drabbade boendes synvinkel, att de inte sovit på flera dygn (torsdag-söndag den 4-7 juli) och att de upplevde att den aggressive mannen hade grava vanföreställningar som bidrog till hans beteende.

Bland hittills vidtagna åtgärder finns nytt larmnummer till personalen för att kontakta väktare, ytterligare samtal med Ingela Nilsson, handledning med hela personalgruppen och SIP-möte (samordnad individuell plan, något som ska användas när insatser från kommun och sjukvård behöver samordas).

Mannen är inte längre kvar på Hemgården.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-07-09 Väktare på äldreboende Aggressiv man sprider skräck

2019-07-12 Aggressiv man kan få byta äldreboende mot tvångsvård för missbruk

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se