Gruppen-3a-328x120

Överklagar dom för HTS-bomber

Överklagar dom för HTS-bomber

Den 21-årige man som detonerade två rörbomber på Hässleholms tekniska skola vill att hovrätten ska ändra brottsrubriceringen från allmänfarlig ödeläggelse till skadegörelse. Domen överklagas därför. Försvarsadvokat Torgny Dahlberg skriver att bomberna inte haft sådan kraft eller kunnat leda till sådana skador att rubriceringen allmänfarlig ödeläggelse kan användas.

21-åringen har hela tiden erkänt att han planerat skolattacken och detonerat bomberna, men förklarat att hans avsikt inte var att skada någon. Syftet var att väcka uppmärksamhet för att få hjälp. En rättspsykiatrisk utredning gjordes också, men slutsatsen blev att 21-åringen inte led av en allvarlig psykisk störning, varken vid brottstillfället eller vid undersökningen. Därför kunde han inte dömas till rättspsykiatrisk vård. Istället dömdes han till fängelse i två år och tre månader för allmänfarlig ödeläggelse, misshandel, grovt olaga hot och barnpornografibrott.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Advokat Torgny Dahlberg överklagar domen för sprängningarna på HTS. Foto: Lotta Persson

Torgny Dahlberg argumenterar nu för att hovrätten ska göra en annan bedömning och enbart döma 21-åringen för skadegörelse och ofredande.

– Han inväntade lektionernas start innan han detonerade rörbomberna och kastade dem på så sätt att ingen människa – som han kunde bedöma det – skulle komma till skada.

Bomberna orsakade vissa materiella skador och två elever samt en anställd i skolan drabbades av övergående hörselskador.

Torgny Dahlberg hänvisar till Totalförsvarets Forskningsinstitut som undersökt rörbomberna och bedömt risken för liv och hälsa. Enligt utlåtandet fanns risk för allvarliga eller dödliga skador vid direktkontakt och risk för trumhinneruptur, det vill säga en bristning på trumhinnan, vid ett avstånd på mindre än tre meter från laddningen vid explosion i frifält och möjligen på längre avstånd i ett slutet utrymme som en korridor.

Lysrör och annat föll ner från taket i en av skolkorridorerna där explosionerna skedde, men enligt överklagandet hade bomberna inte sådan kraft att rubriceringen allmänfarlig ödeläggelse är relevant. Foto ur förundersökningen

Dahlberg konstaterar att ingen målsägande fått skador som betecknas som trumhinneruptur och ingen har heller befunnit sig så nära som tre meter från explosionerna. Den som var närmast bör ha varit den anställde som stannade upp när han såg den antända bomben. Han befann sig då på åtta-nio meters avstånd.

– Ingen har funnit anledning att söka läkarvård. Skadorna kan därmed inte anses vara annat än ringa, skriver Torgny Dahlberg.

Han menar också att 21-åringen inte hotat någon när han lyfte sin soft-airgun åt två elevers håll och även kan ha avlossat det.

Flera elever såg det verklighetstrogna automatvapnet som den maskerade gärningsmannen bar, två elever fick det också riktat mot sig. Foto ur förundersökningen

När det gäller barnpornografibrottet anser Torgny Dahlberg att det inte kan uteslutas att materialet hamnat på 21-åringens dator utan hans avsikt.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-07-10 Två år och tre månader för HTS-bomber

2019-07-03 Ingen allvarlig psykisk störning vid sprängdåd på skola

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se