torsjö live vers2

Inte mitt uttryck Herslow

Inte mitt uttryck Herslow

INSÄNDARE. Ernst Herslow har tydligen läst min insändare som en viss potentat läser Bibeln. Det var inte jag som myntade uttrycket ”miljöstollar”, det var i insändaren av Lennart Johansson som denne betecknade ”klimatalarmisterna” som miljöstollar. Jag förmodar att han menade miljöpartisterna som sitter i regeringen, samt en klar majoritet av forskarna, inte bara i vårt land, utan i hela världen.

Att jag skulle ha ha förmenat NSk:s politiske redaktör att ”uttrycka sig kritiskt i klimatfrågan” är inte korrekt, Endast att ”en politisk redaktör har ett visst ansvar hur han uttrycker sig gentemot sina läsare”. En viss skillnad!

Jag behöver inte hänvisa till alla rapporter om vad som händer med klimatet på grund av CO2-utsläppen med flera gaser. Jag kan bara konstatera att min stora förebild inom området, Georg Borgström varnade redan 1964 i boken ”Gränser för vår tillvaro” och hans teser står sig utmärkt än i dag. Han blev sedermera ”bortmotad” till USA. Han var med andra ord långt före sin tid att se mänsklighetens stora överlevnadsfrågor redan då. 

Nämnas bör också Branner-rapporten (1957) och Robinson-rapporten (1968), vilka oljeindustrin gjorde sitt yttersta att misskreditera. Vi har med andra ord haft god tid på oss att ställa om vår glupskhet på jordens ändliga resurser. Men tyvärr har vi varit ”fartblinda” och kört på utan hänsyn till planetens begränsningar.

Jag vill som avslutning påpeka att det hör till vanlig hövlighet att återge, även sina motståndares rätta namn. Pär Holmström ska vara Pär Holmgren.

Lars Nord
Fritänkare och outsider 

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se