torsjö live

Käbblande politiker

Käbblande politiker

INSÄNDARE. Noterar att det råder oenighet bland den lokala makteliten huruvida migrationen har del i kommunens dåliga ekonomi (bl a SR 26/7). Deras interna käbbel finner jag icke relevant utan istället ointressant.

Det är egentligen enkelt. Som medborgare och väljare har man att förhålla sig till ett antal för nationalstaten viktiga frågor. Några värda att nämna är migration, tillståndet för välfärdssystemen, kriminalitet, trygghet, skattetryck, EU och demokrati/yttrandefrihet. Den dagliga rapporteringen gör i alla fall mig dyster på dessa punkter.

Finner man rådande tillstånd tillfredsställande i dessa frågor röstar man antagligen på någon som varit med och skapat dagens läge. Finner man rådande tillstånd otillfredsställande röstar man på den kraft man tror ändrar samhällsstrukturen i den riktning man vill ha den.

Bara man inte röstar på sittande makthavare i tron att de kommer att ändra samhällsutvecklingen om man är missnöjd. Det är enbart ett naivt synsätt.

Håkan Spångberg

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se