Gruppen-3a-328x120

Lång väntan på toaletthjälp för boende på Högalid

Lång väntan på toaletthjälp för boende på Högalid

Två boende på Högalidshemmet i Hässleholm fick nyligen vänta så länge på hjälp med att gå på toaletten att enhetschefen nu anmält bristerna som missförhållanden enligt lex Sarah. Av rapporten framgår att liknande händelser skett tidigare.

Händelserna inträffade på äldreboendet med tre dagars mellanrum. Vid det första tillfälllet den 17 juli upptäckte en sjuksköterska att den boende låg kvar i sängen och inte hade fått hjälp med hygienen och inte heller ätit frukost vid 9.30-tiden. Personalen, som bestod av tre vikarier, uppgav att personen sovit och sjuksköterskan uppmanade dem att hjälpa vederbörande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När sköterskan kom tillbaka vid 13-tiden låg personen fortfarande i sängen som var genomvåt av urin och avföring. Sköterskan konfronterade personalen och fick till svar att personen inte ville äta sin middag. Sjuksköterskan hjälpte då till med dusch. Personen fick rena kläder och åt sedan med god aptit.

Enhetschefen beskriver i sin lex Sarah-rapport det inträffade som kränkande för brukaren och som brister i omsorg och tillsyn. Personal har inte varit lyhörda inför brukarens behov, trots uppmaning att hjälpa.

– I förlängningen hade händelsen även kunnat medföra liggsår och undernäring, skriver enhetschefen.

Av rapporten framgår att liknande händelser har inträffat förut, oklart när.

Enhetschefen har hållit korrigerande samtal med de berörda medarbetarna. Enligt rapporten har de fått introduktion och information om vad det innebär att arbeta inom vård och omsorg.

Den 20 juli upptäckte ordinarie personal som började sitt arbetspass klockan 16 att det luktade avföring i korridoren. Den boende tackade nej till att bli hjälpt på toaletten av en vikarie. Samma sak hände en timme senare. Personen upplevdes orolig och irriterad. Personalen kontaktade därför sjuksköterskan och det fördes en diskussion kring att ge lugnande medicin. Brukaren blev arg och avböjde all form av medicin.

Klockan 19.15 kom en vikarie som arbetat en längre tid på avdelningen, men nu var på en annan avdelning, och som den boende kände sig trygg med. Efter mer än tre timmar kunde toalettbesöket genomföras utan komplikationer.

– En kränkande upplevelse för brukaren, skriver enhetschefen.

Enhetschefen bedömer att brukaren utsattes för onödigt lidande. Personalen borde ha kunnat se lösningar genom att tidigare tillkalla hjälp från annan avdelning eller försöka förmedla större trygghet till brukaren.

Även här har enhetschefen haft korrigerande samtal med berörda medarbetare. I båda ärendena skriver enhetschefen att missförhållandena inträffat på grund av att personalen inte följt riktlinjer och rutiner, i det första fallet inte heller instruktioner. Uppföljning ska ske vid kommande arbetsplatsträffar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se